Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ευρυτανίας, με απόφασή του προχώρησε στην προμήθεια πετρελαίου κίνησης για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν από τα έκτακτα καιρικά φαινόµενα.

Οι καιρικές συνθήκες (βροχοπτώσεις-Χιονοπτώσεις), που εκδηλώθηκαν από τις 02.01.2018 στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, σε συνέχεια των προηγούµενων έντονων φαινοµένων που είχαν ως αποτέλεσµα να κηρυχθεί ο Νοµός σε Κ.Ε.Α. Πολιτικής Προστασίας, προξένησαν πολλαπλές και εκτεταµένες καταστροφές στις τεχνικές υποδοµές µε αποτέλεσµα να κρίνεται επιβεβληµένη η άµεση αποκατάστασή τους, προκειµένου να µην κινδυνέψουν οι ζωές των χρηστών των υποδοµών, οι περιουσίες των πολιτών και η ολοκληρωτική καταστροφή των υποδοµών από ενδεχόµενη νέα κακοκαιρία.

Η προµήθεια πετρελαίου κίνησης πραγματοποιήθηκε για τα κάτωθι Οχήµατα – Μηχανήµατα Έργου της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ευρυτανίας.

  1. Το ΜΕ ΚΥ 452 τύπου εκχιονιστικό, για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου Καρπενήσι – Χιονοδροµικό Κέντρο Βελουχιού
  2. Το ΜΕ ΙΧ 123350 τύπου εκχιονιστικό, για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου Ράχη Τυµφρηστού – Κρίκελλο – όρια Νοµού

iii. Το ΜΕ ΙΧ 93852 τύπου εκχιονιστικό – λάµα, για τον καθαρισµό του οδικού δικτύου Καρπενήσι – Χιονοδροµικό Κέντρο Βελουχιού

  1. Το ΜΕ ΚΥ 3151 τύπου ισοπεδωτή, για τον καθαρισµό του οδικού δικτύου Καρπενήσι –Προυσός – Αραποκέφαλα – όρια Νοµού
  2. Το ΜΕ ΙΧ 121637 τύπου πολυµηχάνηµα για τη φόρτωση αλατιού
  3. Το ΜΕ ΙΧ 121635 τύπου ισοπεδωτή, για τον καθαρισµό του οδικού δικτύου Ζυγός – Στένωµα στα όρια της ∆ηµοτικής Ενότητας Καρπενησίου

vii. Το ΜΕ ΙΧ 93890 τύπου ισοπεδωτή, για τον καθαρισµό του οδικού δικτύου στα όρια της ∆ηµοτικής Ενότητας Αγράφων

viii. Το ΜΕ ΙΧ 93851 τύπου φορτωτή, για τον καθαρισµό του οδικού δικτύου Αη- Γιώργης- Ασπρόπυργος στα όρια της ∆ηµοτικής Ενότητας Προυσού

Η δαπάνη θα καλυφθεί απολογιστικά σε βάρος του ΚΑΕ 5151 του φορέα 073 ∆απάνες Αντιµετώπισης Φυσικών Καταστροφών. Η παρούσα απόφαση να υποβληθεί προς έγκριση, στην επόµενη συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.