Προκατασκευασμένες τουαλέτες θα μπουν στο Πάρκο Απόδημων Ευρυτάνων

0
2822

Για την εξυπηρέτηση του κοινού, επισκεπτών, παιδιών που παίζουν, ανθρώπων που αθλούνται ή απλώς απολαμβάνουν τη βόλτα τους στο Πάρκο  Αποδήμων Ευρυτάνων, ο Δήμος Καρπενησίου αποφάσισε να τοποθετήσει προκατασκευασμένες τουαλέτες στο χώρο. Για την προμήθεια των προκατ τουαλετών στο πάρκο η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρπενησίου προχώρησε στην ψήφιση πίστωσης.

Ομόφωνα ενέκρινε και ψήφισε την διάθεση της πίστωσης των 8.450,00 ευρώ, ενώ η απόφαση αυτή θα κοινοποιηθεί στην Οικονομική Υπηρεσία για τις περαιτέρω ενέργειες.