Τον ορισμό των τιμών των δημοτικών τελών θα αποφασίσουν σήμερα οι δημοτικοί σύμβουλοι για το έτος 2020, ώστε ο κάθε δημότης να γνωρίζει τις πάγιες οφειλές του προς το Δήμο Καρπενησίου. Τα δημοτικά αυτά τέλη περιλαμβάνουν τέλη αποχέτευσης, ύδρευσης, κοινοχρήστων χώρων, διαφήμισης και νεκροταφείου. Αναλυτικότερα, σχετικά με τα τέλη αποχέτευσης η αντιστοιχία έχει ως εξής: με όριο κατανάλωσης 0-20  m3 η τιμή ανέρχεται στα 17,00 €  Πάγιο – Ελάχιστη κατανάλωση που αντιστοιχεί σε 20 κυβικά. Τιμή κυβικού: 0,85 ΜΕ Φ.Π.Α.) Στα 21-30  m3 η τιμή ανέρχεται στα 0,135 €/m3, στα 31-60  m30,540 €/m3, στα 61-100  m3 0,870 €/m3 και >100 m3 στα 1,190 €/m3.

Τιμολόγιο  Ξενοδοχείων ελάχιστη κατανάλωση (πάγιο): Τα Ξενοδοχεία 2-3 αστέρων 6 m3 ανά δωμάτιο το τρίμηνο, ενώ τα Ξενοδοχεία 4-5 αστέρων 10 m3 ανά δωμάτιο το τρίμηνο.

Ειδικά τιμολόγια θα ισχύσουν για Πολύτεκνους – οικογένειες με τέσσερα προστατευόμενα μέλη και πάνω (μείωση 40%). Έκπτωση 40% στην τιμή του τιμολογίου οικίας θα έχουν οι πολύτεκνοι των οποίων τα παιδιά θεωρούνται προστατευόμενα μέλη. Προστατευόμενα μέλη θεωρούνται τα παιδιά που δεν έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας, άτομα που υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία και οι φοιτητές.Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω. Χρέωση την ελάχιστη κατανάλωση σε όσα άτομα έχουν ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή έχουν κάνει μεταμόσχευση νεφρού, καρκινοπαθείς, τυφλοί, πάσχοντες από μεσογειακή δρεπανοκυτταρική αναιμία και γενικά όσες άλλες παθήσεις δίνουν ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

Όσον αφορά τα τέλη ύδρευσης (ετήσια) για τις υπόλοιπες κοινότητες του Δήμου Καρπενησίου έχουμε ως εξής: Ανά Οικία – κατάστημα με ελάχιστη κατανάλωση 40,00 και με 13% ΦΠΑ το ποσό θα ανέρχεται στα 45,20 €.

Στα ξενοδοχεία – ενοικιαζόμενα δωμάτια με ελάχιστη κατανάλωση &χρέωση 45,20& 4,00 €/δωμάτιο. Στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με ελάχιστη κατανάλωση το ποσό θα ανέρχεται στα 79,10 €.

Σχετικά με τα τέλη αποχέτευσης (ετήσια)με Φ.Π.Α. 24%, ανά οικία – καταστήματα το ποσό θα ανέρχεται στα 5,58 €.

Στα ξενοδοχεία – ενοικιαζόμενα δωμάτια η χρέωση θα ανέρχεται στα 5,58 & 2,02 € / δωμάτιο, ενώ στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος το ποσό θα ανέρχεται στα 11,16 €.

Κατόπιν απόφασης των προέδρων κοινοτήτων που θα επικυρώνεται από την οικονομική επιτροπή,  θα ορίζεται ποιες κοινότητες στις οποίες υπάρχουν υδρόμετρα και το νερό δεν επαρκεί, θα ισχύσουν και τα ακόλουθα: Ο Δήμος θα πραγματοποιεί μετρήσεις δύο φορές το χρόνο (Μάιος –Οκτώβριος). Για κάθε εξάμηνο θα ισχύουν Κατανάλωση ΤΙΜΗ ανά κυβικό με Φ.Π.Α.0-30 κυβικά ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΓΙΟ 31-60 κυβικά 0,5ευρώ/κυβικό κι για 61 και άνω κυβικά1,00 ευρώ / κυβικό.

Το πρόστιμο που προβλέπει ο κανονισμός ύδρευσης του Δήμου Καρπενησίου ορίζεται στο ποσό των 500,00 €. Το δικαίωμα επανασύνδεσης, τα πρόστιμα και η εγγύηση ισχύουν για όλο το Δήμο Καρπενησίου.