Την έγκρισή της για τη διεξαγωγή δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου στην Τοπική Κοινότητα Βούλπης αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγράφων, μετά την απόρριψη της απευθείας εκμίσθωσης που είχε αρχικά αποφασιστεί, ύστερα από καταγγελίες δημοτών.

Το όλο ακίνητο αποτελούμενο από ισόγειο και λοιπούς πέριξ αυτού χώρους ανήκει στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή του Δήμου Αγράφων και βρίσκεται στην Βούλπη. Η συνολική επιφάνεια του ακινήτου είναι είναι 59,71 τ.μ. μαζί με WC και 80.00 τ.μ. περιβάλλοντος χώρου.Το ακίνητο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, δηλαδή «ΚαφέΜπαρ- Εστιατόριο – Ψησταριά – Σνακ Μπαρ» εφ’ όσον πληροί τις εκάστοτε υγειονομικές διατάξεις. Ο μισθωτής μπορεί να επιλέξει μία ή και περισσότερες από τις ανωτέρω χρήσεις.

Στις 11 Νοεμβρίου η δημοπρασία

Η δημοπρασία θα είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί στις 11 Νοεμβρίου 2021, ώρα 10:00 έως 11:00 στο δημοτικό κατάστημα Κερασοχωρίου, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής που έχει ορισθεί με την πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου. Το κατώτερο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται σε τριακόσια ογδόντα (380,00€) ευρώ ετήσιο μίσθωμα. Η διακήρυξη θα αναρτηθεί και στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου http://www.agrafa.gr. Σε περίπτωση που η δημοπρασία για οποιοδήποτε λόγο αποβεί άγονη τότε αυτή θα επαναληφθεί  (μετά από μία εβδομάδα) στις 18 Νοεμβρίου 2021 στον ίδιο τόπο και ώρα χωρίς να απαιτείται νέα δημοσίευση.