λειτουργίας του

Θετική είναι η απάντηση του Δήμου Αγράφων σχετικά με την ανάληψη του κόστους λειτουργίας του παραρτήματος του Νηπιαγωγείου Κρέντης στη Δάφνη Ευρυτανίας σε ό,τι αφορά στις λειτουργικές δαπάνες και τις δαπάνες συντήρησής του. Ειδικότερα, κρίθηκε σημαντικό μέσα στο διάστημα του Ιουνίου να οριστικοποιηθεί ο αριθμός των μαθητών στα τμήματα του πρωινού υποχρεωτικού προγράμματος, καθώς και στα τμήματα του προαιρετικού ολοήμερου προγράμματος σε όλα τα νηπιαγωγεία, με σκοπό να σταλεί στην οικεία ΔΙΠΕ. Στη συνέχεια ο Δήμος Αγράφων έλαβε ενημέρωση από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ότι στο εν λόγω παράρτημα στη Δάφνη θα φοιτήσουν δύο προνήπια δίδυμα αδέρφια, μέλη πολύτεκνης οικογένειας. Η αδερφή των παιδιών αυτών φοιτά ήδη στο δημοτικό σχολείο Δάφνης και για το λόγο αυτό κρίθηκε απαραίτητη η λειτουργία παραρτήματος στην περιοχή. Ο Δήμος Αγράφων οδηγήθηκε στην απόφαση αυτή λαμβάνοντας παράλληλα υπόψιν τη δυσκολία καθημερινής μετακίνησης παιδιών αυτής της ηλικίας στην Κρέντη.