Σε πλήρη λειτουργία τέθηκε το Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2022 ο νέος σύγχρονος Βιολογικός Καθαρισμός του Δήμου Καρπενησίου προϋπολογισμού 3,3 εκ. ευρώ όπως ανακοίνωσε η δημοτική αρχή.

Ο Δήμαρχος Καρπενησίου μαζί με τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Ύδρευσης ξεναγήθηκαν από τον εκπρόσωπο του αναδόχου στις σύγχρονες εγκαταστάσεις και παρακολούθησαν όλα τα στάδια επεξεργασίας των λυμάτων. Σκοπός είναι τα λύματα να επεξεργάζονται από το νέο Βιολογικό Καθαρισμό, ώστε να βγαίνει καθαρό νερό που θα χύνεται στο ποτάμι. Πρόκειται για ένα έργο που απασχόλησε πολύ για το πότε θα τεθεί σε λειτουργία. Πριν την παράδοσή του στο Δήμο Καρπενησίου είχε τεθεί σε λειτουργία δοκιμαστικά, με ευθύνη του εργολάβου για έξι μήνες.

Να θυμίσουμε ότι για το έργο είχε λάβει παράταση μέχρι 30 Απριλίου 2022 για την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας, με θέμα «Επέκταση Εγκαταστάσεων Βιολογικού Καθαρισμού Καρπενησίου» λόγω της μη απομάκρυνσης τριών στύλων της ΔΕΔΔΗΕ και υπόγειων ηλεκτροφόρων καλωδίων εντός του γηπέδου των Ε.Ε.Λ., της εκκρεμότητας με τη σύνδεση της παροχής μέσης τάσης και της αναστολής εργασιών λόγω μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19). Λόγω των μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας ο ρυθμός κατασκευής του έργου είχε ανακοπεί τελείως ή είχε περιορισθεί σημαντικά από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Ιούνιο (απαγορεύσεις μετακινήσεων, υπολειτουργία εργοστασίων και καταστημάτων προμήθειας υλικών, υπολειτουργία Δημοσίων Υπηρεσιών κλπ.), καθώς και μερικούς μήνες από τον Νοέμβριο του 2020 και μετά. Το συμφωνητικό μεταξύ του αναδόχου και του Δημάρχου υπογράφηκε στις 26 Απριλίου 2018 για συνολικό ποσό 2.991.733,92 € με μειοδότη την εταιρεία ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ.