Σοβαρή πιθανότητα αποτελεί το γεγονός μεταστέγασης του Πυροσβεστικού
Κλιμακίου Φουρνάς, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, αλλά και των
ίδιων των υπαλλήλων του Κλιμακίου. Το ζήτημα χρήζει προσοχής μιας και το
κτίριο έχει κριθεί ακατάλληλο στέγασης υπηρεσίας, λόγω ζημιών.
Ο Δήμαρχος Νίκος Σουλιώτης, κάθεται στην ‘Καυτή καρέκλα’ αυτής της
εβδομάδας και αναφέρει στον Ευρυτανικό Παλμό για το θέμα: «Ύστερα από
αίτημα του Διοικητή του Πυροσβεστικού Σταθμού της Δημοτικής Ενότητας
Φουρνάς, που στεγάζεται στην Τ.Κ. Φουρνάς για μεταστέγαση των υπηρεσιών του
Πυροσβεστικού Κλιμακίου για καλύτερη και πιο εύρυθμη λειτουργία,
επισκέφτηκα εδώ και δύο μήνες τα γραφεία του Κλιμακίου και σε συνεργασία και
με τον Διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου, είδαμε δυνατότητες πιθανής
μεταστέγασης. Επιλέξαμε το κτίριο του παλιού Δασαρχείου Φουρνάς. Έχω Προβεί
σε αίτημα προς τη Διεύθυνση Δασών Ευρυτανίας, για την παραχώρηση του
κτιρίου με τη δέσμευση από τη μεριά του Δήμου, να προβούμε στην απαραίτητη
συντήρηση για να μπορέσει να στεγαστεί το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Φουρνάς.
Είναι γεγονός ότι το Κλιμάκιο αυτό είναι άκρως απαραίτητο για την περιοχή, μια
περιοχή με πολύ μεγάλη δασοκάλυψη, την οποία θέλουμε να προστατέψουμε».