Στο Τυπογραφείο η 8Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 186 προσλήψεις στο Υπουργείο Πολιτισμού

2543

Στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση στάλθηκε πριν από λίγες μέρες η 8Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν ογδόντα έξι (186) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στον Πίνακα Θέσεων που υπάρχει στην προκήρυξη και αφορούν για  αρχαιολογικούς χώρους σε όλη την Ελλάδα.