Τη συγκρότηση των επιτροπών Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία Δ.Ε. Φραγκίστας» και του έργου «Διαμόρφωση Νεκροταφείου Τ.Κ. Δυτ. Φραγκίστας» της Δημοτικής Ενότητας Φραγκίστας του Δήμου Αγράφων αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. Με έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, ύστερα από κλήρωση προέκυψαν τα παρακάτω μέλη για τη συμμετοχή στην Επιτροπή του έργου οδοποιίας, τα οποία θα αποφασίσουν για την παραλαβή του έργου, αν αυτό πληροί τις προϋποθέσεις:1.Λάππας Αντώνιος Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, ως πρόεδρος με αναπληρωτή τον Καράμπελα Παναγιώτη Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ 2.Καρέτσος Κων/νος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ ως μέλος με αναπληρωτή τον Μπούα Δημήτριο Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ 3.Τσελεπής Δημήτριος, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ ως μέλος με αναπληρωτή τον Μαντέκα Βασίλειο Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε. Σχετικά με το έργο διαμόρφωσης του νεκροταφείου, την επιτροπή θα απαρτίζουν οι: 1.Καρέτσος  Κων/νος,  Πολιτικός  Μηχανικός  ΠΕ,  ως  πρόεδρος  με  αναπληρωτή  τον Καράμπελα Παναγιώτη Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ 2.Λάππας Αντώνιος Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ ως μέλος με αναπληρωτή τον Μπαμπαλή Δημήτριο Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ 3.Τσελεπής Δημήτριος, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ ως μέλος με αναπληρωτή τον Μαντέκα Βασίλειο Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ.