Στη συγκρότηση- σύνθεση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Αγράφων, προέβη το Δ.Σ. Αγράφων, με χαρακτήρα συμβουλευτικό για την επεξεργασία και εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο θεμάτων που σχετίζονται με την ανάπτυξη του τουρισμού και την προβολή του Δήμου. Στις επιτροπές αυτές προεδρεύει δημοτικός σύμβουλος που ορίζεται με την απόφαση της συγκρότησης. Σε αυτές τις επιτροπές μετέχουν σύμβουλοι που προτείνονται από όλες τις παρατάξεις του δημοτικού συμβουλίου, υπάλληλοι των αρμοδίων διευθύνσεων του Δήμου καθώς και ιδιώτες εμπειρογνώμονες στα θέματα της επιτροπής και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων της περιοχής. Η σύνθεση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Αγράφων αποτελείται από τα εξής τακτικά και αναπληρωματικά μέλη αντίστοιχα: 1. Κοτρώνα Αννέτα – Δημοτική Σύμβουλος, ως Πρόεδρος της επιτροπής με αναπληρωτή τον Γκορόγια Παναγιώτη – Δημοτικό Σύμβουλο, 2.Μπράζιας Παναγιώτης – Δημοτικός Σύμβουλος με αναπληρωτή τον Ζαχαράκη Παναγιώτη – Δημοτικό Σύμβουλο, 3. Μάκκας Ηλίας-Δημοτικός Σύμβουλος με αναπληρωτή τον Νταβαρίνο Σεραφείμ – Δημοτικό Σύμβουλο 4.Σουλιώτη Χρυσούλα-Δημοτική Σύμβουλος «ΟΡΑΜΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ» με αναπληρώτρια την Νταλαφούρα Σωτηρία-Δημοτική Σύμβουλο «ΟΡΑΜΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ»5.Κολοκώτσιος Βασίλειος-Δημοτικός Σύμβουλος «ΟΡΑΜΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ» με αναπληρωτή τον Αθανασίου Γεώργιο-Δημοτικό Σύμβουλο «ΟΡΑΜΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ»6. Καραγιάννη-Λαθύρη Βασιλική-Δημοτική Σύμβουλος «ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» με αναπληρωτή τον Μάκκα Απόστολο-Δημοτικό Σύμβουλο «ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ»7.ΔιώτηΑργυρώ-ΔημοτικήΣύμβουλος «ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» με αναπληρωτή τον Κίτσιο Γεώργιο-Δημοτικό Σύμβουλο «ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» 8.Μάκκας Γεώργιος – Επιχειρηματίας με αναπληρωτή τον Νταβαρίνο Θωμά – Πρόεδρο Ορειβατικού Συλλόγου Αγράφων 9.Λαθύρης Γεώργιος – Επιχειρηματίας με αναπληρωτή τον Γκορόγια Νικόλαο – Αναπληρωτή Προϊστάμενο Τμήματος Τ.Υ.-Π.& Π.Π.- Πολιτικό Μηχανικό. Η διάρκεια της θητείας της επιτροπής ακολουθεί την διάρκεια της θητείας της οικονομικής επιτροπής. Η συμμετοχή στην επιτροπή είναι εθελοντική και άμισθη. Στα μέλη της επιτροπής καταβάλλονται έξοδα κίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης για τυχόν μετακίνηση τους στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό για τις ανάγκες του έργου της επιτροπής.