Από τη συνάντηση εργασίας με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα ο οποίος εμπράκτως και με αποτελεσματικό τρόπο στέκεται αρωγός, στην προσπάθεια της Διοίκησης για τον εκσυγχρονισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους περιθαλπόμενους του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας.