Η 24η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020, με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής “e-presence”, όπως κάθε φορά το τελευταίο τρίμηνο για την αποφυγή διασποράς του covid-19. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης αφορούσαν νομικά θέματα, προμήθειες, δημόσια έργα, παρατάσεις, μελέτες, μετακινήσεις, μαθητικά δρομολόγια, έκτακτες ανάγκες, παραχώρηση και έγκριση της 4ης τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2020 της Π.Σ.Ε.

Τα θέματα που αφορούσαν στην ΠΕ Ευρυτανίας ήταν:

ΘΕΜΑ 7ο:Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση διαφόρων τμημάτων της σύμβασης του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2020, στα διοικητικά όρια του Δήμου Καρπενησίου» της Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 73.904,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση διαφόρων τμημάτων της σύμβασης του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2020, στα διοικητικά όρια του Δήμου Αγράφων» της Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 73.904,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση α)διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Μεταφορά μαθητών Δημοσίων Σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2020-2021 & 2021-2022» και β) των όρων Διακήρυξης, προϋπολογισμού 74.286,92 € ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των δικαιωμάτων προαίρεσης.