Επιστολή Συλλόγου Εκπαιδευτικών προς το Υπουργείο Παιδείας

Ένας μήνας έχει περάσει από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2021-2022 και στο νομό Ευρυτανίας υπάρχουν λειτουργικά κενά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και την παρεμπόδισητης εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων.

Εκπαιδευτικοί και γονείς ανέμεναν την β’ φάση αναπληρωτών, ώστε να καλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότερα κενά, όμως αυτή ολοκληρώθηκε και στην Ευρυτανία δεν έχουν καλυφθεί 12 θέσεις που αφορούν τις εξής ειδικότητες: 1 δάσκαλος γενικής αγωγής, 1 δάσκαλος ειδικής αγωγής, 2 νηπιαγωγοί, 1 νηπιαγωγός παράλληλης στήριξης, 1 εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας, 1εκπαιδευτικός Γαλλικής Γλώσσας, 1 εκπαιδευτικός Εικαστικών, 1 εκπαιδευτικός ΤΠΕ μειωμένου ωραρίου, 1 εκπαιδευτικός Μουσικής μειωμένου ωραρίου και 2 σχολικοί νοσηλευτές.

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας απέστειλε επιστολή προς το Υπουργείο Παιδείας και σε όλουςτους αρμόδιους τοπικούς και περιφερειακούς φορείς θίγοντας το συγκεκριμένο θέμα. Μεταξύ άλλων αναφέρουν στην επιστολή τους: «Επειδή όλοι οι μαθητές έχουν τα ίδια δικαιώματα  και επειδή η συνεχιζόμενη καθυστέρηση αποβαίνει σε βάρος τους, σας καλούμε να προβείτε άμεσα σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την κάλυψη όλων των λειτουργικών κενών του νομού μας. Εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας στη διαιώνιση της πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για «εξοικονόμηση» εκπαιδευτικών, σε βάρος της μόρφωσης των παιδιών και της Δημόσιας παιδείας και ειδικά σε βάρος μαθητών που χρήζουν ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, είτε αυτοί φοιτούν σε ειδικά σχολεία, είτε σε ολιγομελή τμήματα γενικών σχολείων. Απαιτούμε το ελάχιστο: άμεση κάλυψη όλων και σεβασμό στα  μορφωτικά των εκπαιδευτικών».