Σ. Κουταλιανός: ‘…Είμαι αποφασισμένος να λειτουργήσει ο νέος αξονικός τομογράφος…’

4541
rbthdr

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου Καρπενησίου μιλά στον Ευρυτανικό Παλμό

 ‘…τον Αύγουστο θα γίνουν οι πρώτες εξετάσεις που θα αναβαθμίσουν τις προσφερόμενες ιατρικές υπηρεσίες  και θα μειώσουν τις διακομιδές ασθενών σε άλλα νοσοκομεία της χώρας…’

 ‘…έχουμε καλύψει όλες τις οργανικές θέσεις των ιατρών και δεν υπάρχει κενή οργανική θέση στον ισχύοντα οργανισμό του Νοσοκομείου…’

‘…Στρατηγικός στόχος μας να παράγουμε εξειδικευμένες ποιοτικές ιατρικές υπηρεσίες που θα καταστήσουν το Νοσοκομείο μας ‘’ πόλο έλξης ‘’ για Τουρισμό Υγείας, σκοπεύοντας στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας…’

‘…Θέλω να ευχαριστήσω δημόσια, τους υπουργούς υγείας, τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδος και τον Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας για την συμβολή τους στην επίλυση μακροχρόνιων προβλημάτων υπηρεσιών υγείας, που ταλαιπωρούν τους κατοίκους του νομού…’

Με αφορμή την προμήθεια νέων μηχανημάτων την περασμένη εβδομάδα, ο Ευρυτανικός Παλμός συνάντησε τον Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Καρπενησίου, κ. Σταύρο Κουταλιανό, ο οποίος μας μιλά για την αλλαγή ‘πλεύσης΄ του νοσοκομείου και τους στόχους του ως διοικητής. Απαντάει σε κάθε ερώτημα για την παραλαβή των νέων μηχανημάτων, για τις ελλείψεις του προσωπικού, των γιατρών και των υποδομών και για το Κέντρο Υγείας Δυτ. Φραγκίστας.

Ε.Π. Πρόσφατα παραλάβατε νέους υπερηχοτομογράφους στο ΓΝ Καρπενησίου και αναμένετε και αξονικό τομογράφο. Θα υπάρξει και το κατάλληλο προσωπικό να χειρίζεται τέτοια εξειδικευμένα μηχανήματα;

Σ.Κ. Πράγματι, παραλάβαμε πρόσφατα δυο (2) σύγχρονους υπερηχοτομογράφους και από την αρχή του έτους λειτουργεί μηχάνημα για την μέτρηση της οστικής πυκνότητας. Αναμένουμε στο τέλος του μήνα και τον νέο σύγχρονο αξονικό τομογράφο. Σας ενημερώνω ότι για  όλα αυτά τα μηχανήματα υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό, που είναι πρόθυμο να εργαστεί και ήδη τα λειτουργούν. Υπάρχουν δύο (2) νέοι  εξαιρετικοί ιατροί ακτινολόγοι που χειρίζονται και γνωματεύουν τις εξετάσεις και σε λίγους μήνες περιμένουμε και τον τρίτο μόνιμο ακτινολόγο. Για την λειτουργία του νέου αξονικού θα εκπαιδευτούν όλοι οι υπάρχοντες τεχνολόγοι ακτινολογικού από την προμηθεύτρια εταιρεία που μαζί με τους γιατρούς θα εκτελούν και θα γνωματεύουν τις αξονικές εξετάσεις. Είμαι αποφασισμένος να λειτουργήσει ο νέος αξονικός τομογράφος και πιστεύω ότι τον Αύγουστο θα γίνουν οι πρώτες εξετάσεις που θα αναβαθμίσουν τις προσφερόμενες ιατρικές υπηρεσίες  και θα μειώσουν τις διακομιδές ασθενών σε άλλα νοσοκομεία της χώρας. 

Ε.Π. Ποια είναι η εικόνα του Νοσοκομείου Καρπενησίου σήμερα; Τι απαντάτε σε όσους το χαρακτηρίζουν ως ένα μεγάλο Κέντρο Υγείας;

Σ.Κ. Είναι αλήθεια, ότι το νοσοκομείο υπολειτουργούσε στο πρόσφατο παρελθόν. Δεν γίνονταν μικροβιολογικές εξετάσεις, μαστογραφίες, εγχειρίσεις για τον καταρράκτη κ.ά. λόγω ελλείψεως υλικών και ιατρικών μηχανημάτων, δεν υπήρχε επαρκές προσωπικό για την στελέχωση της ιατρικής, νοσηλευτικής και διοικητικής υπηρεσίας. Σήμερα, με τις συντονισμένες παρεμβάσεις της διοίκησης και με την συνεργασία όλου του προσωπικού έχουμε αυξήσει τις προσφερόμενες ιατρικές υπηρεσίες και τις  έχουμε αναβαθμίσει ποιοτικά, με νέες ειδικότητες ιατρών, με την αύξηση του προσωπικού, με την βελτίωση των κτιριακών υποδομών και με την λειτουργία νέου σύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού. Είναι πλέον Νοσοκομείο που παρέχει  άριστη δευτεροβάθμια περίθαλψη.

Ε.Π. Υπάρχουν αρκετοί γιατροί ειδικοτήτων να το στελεχώσουν πλήρως; Ποιες είναι οι ελλείψεις σε προσωπικό και τι προτίθεται να κάνει η διοίκηση γι’ αυτό;

Σ.Κ. Σας γνωρίζω ότι έχουμε καλύψει όλες τις οργανικές θέσεις των ιατρών και δεν υπάρχει κενή οργανική θέση στον ισχύοντα οργανισμό του Νοσοκομείου. Έχουμε προσλάβει έξη(6) επικουρικούς γιατρούς, επιπλέον των οργανικών θέσεων και αναμένουμε δύο (2) αναισθησιολόγους, δύο (2) ψυχιάτρους, γυναικολόγο, πνευμονολόγο, ακτινολόγο, μικροβιολόγο και δύο(2) γιατρούς για τα επείγοντα περιστατικά από την ολοκλήρωση των προκηρύξεων που έχουν γίνει. Συστήσαμε θέση παιδιάτρου και περιμένουμε τον τρίτο παιδίατρο από μετάθεση. Επίσης,  θέλω να σας γνωρίσω ότι τα τελευταία τρία χρόνια, έχουν γίνει δέκα (10) προσλήψεις συμβασιούχων στην καθαριότητα και την φύλαξη, οκτώ (8) προσλήψεις λοιπού επικουρικού προσωπικού και δεκατεσσάρων (14) ανέργων από προγράμματα του ΟΑΕΔ για την στελέχωση της Νοσηλευτικής υπηρεσίας, ως επί το πλείστον κάτοικοι Ευρυτανίας. Βέβαια, πάντα υπάρχει ανάγκη για περισσότερο προσωπικό, ως άγονη και δύσβατη περιοχή, ώστε να καλυφθούν οι υγειονομικές ανάγκες του πληθυσμού και οι αυξημένες δραστηριότητες του Νοσοκομείου. Για τον λόγο αυτό, έχουμε επεξεργαστεί και έχουμε υποβάλλει στο Υπουργείο Υγείας τον νέο Οργανισμό του Νοσοκομείου που θα καλύπτει πλήρως την απαραίτητη μελλοντική στελέχωση σε προσωπικό.

Ε.Π. Πιστεύετε ότι καλύπτει τις ανάγκες ολόκληρου του νομού το Νοσοκομείο;

Πιστεύω ότι σήμερα καλύπτουμε τις βασικές υγειονομικές ανάγκες του νομού, όσον αφορά την Νοσοκομειακή περίθαλψη και σε μεγάλο βαθμό καλύπτουμε και τις ανάγκες για πρωτοβάθμια φροντίδα. Ευελπιστούμε ότι θα καλυφτούν πλήρως οι ανάγκες υγείας του νομού όταν το Νοσοκομείο:

α) στελεχωθεί με το απαραίτητο προσωπικό, σύμφωνα με το νέο οργανισμό του

β) ολοκληρωθεί η προμήθεια του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως χειρουργικά εργαλεία, λαπαροσκοπικός και ενδοσκοπικός πύργος, χειρουργικό τραπέζι, λέιζερ για ουρολογική χρήση και λιθοτριψία, αξονικός τομογράφος κ.ά.

γ)ολοκληρωθεί η βελτίωση της κτιριακής και μηχανολογικής υποδομής με την υλοποίηση της αναβάθμισης του κτιρίου που βρίσκεται σε εξέλιξη και με την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου, που βρίσκεται προς ένταξη σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ της περιφέρειας.

Στρατηγικός στόχος μας δεν είναι να καλύψουμε μόνο τις υγειονομικές ανάγκες των Ευρυτάνων, αλλά να παράγουμε εξειδικευμένες ποιοτικές ιατρικές υπηρεσίες που θα καταστήσουν το Νοσοκομείο μας ‘’ πόλο έλξης ‘’ για Τουρισμό Υγείας, σκοπεύοντας στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

Ε.Π. Το Κέντρο Υγείας Δυτ. Φραγκίστας υπολειτουργεί εδώ και χρόνια και οι λιγοστοί γιατροί που το στελεχώνουν κατά καιρούς κάνουν σχεδόν τις μισές ημέρες του μήνα εφημερίες στο Νοσοκομείο Καρπενησίου. Πώς μπορεί να αλλάξει αυτό;

Σ.Κ. Σας είναι γνωστό , ότι η 5η Υ.Πε.  Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος είναι η προϊσταμένη αρχή που καθοδηγεί, οργανώνει και ελέγχει την λειτουργία του Κ.Υ. Φραγκίστας και των Περιφερειακών Ιατρείων. Για την αποκατάσταση όμως  της αλήθειας θέλω να επισημάνω ότι πράγματι κατά το παρελθόν, το Κ.Υ.  δεν εφημέρευε αρκετές μέρες του μήνα, λόγω έλλειψης ιατρών. Σήμερα η κατάσταση έχει αλλάξει και εφημερεύει απόγευμα και βράδυ, όλες τις μέρες του μήνα, με 3-4 γιατρούς καθημερινά, για την αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών όταν υπάρχουν…. Επίσης, έχουν στελεχωθεί σχεδόν όλα τα Περιφερειακά Ιατρεία του νομού με αγροτικούς ιατρούς και οπλίτες ιατρούς, μετά την συμβολή των Υπουργείων Υγείας και Άμυνας. Θα σας υπενθυμίσω ότι με πρωτοβουλία του Νοσοκομείου, ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων επισκέπτονταν το Κ.Υ. και εξέταζαν ασθενείς της Δυτικής Ευρυτανίας. Η δράση αυτή σταμάτησε διότι ατόνησε η προσέλευση των ασθενών, που μπορεί να οφειλόταν στην μη σωστή πληροφόρηση τους. Περιμένουμε να μας καλέσουν οι ιθύνοντες του Κ.Υ. για την επαναλειτουργία αυτής της δράσης. Οι αγροτικοί ιατροί που εφημερεύουν στο Νοσοκομείο μας είναι ελάχιστοι και εργάζονται στα ιατρεία της Ανατολικής Ευρυτανίας, πολλά χιλιόμετρα μακριά από το Κ.Υ. Φραγκίστας. Θεωρώ ότι η καλή ή κακή λειτουργία του Κ.Υ. δεν εξαρτάται από τον αριθμό των γιατρών που εφημερεύουν για να αντιμετωπίσουν τα λιγοστά επείγοντα περιστατικά, αλλά από την σωστή εκπλήρωση των σκοπών λειτουργίας του Κ.Υ., ως φορέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας, όπως περιγράφονται στον οργανισμό του.

Ε.Π. Ποιος είναι ο απολογισμός σας ως Διοικητής του ΓΝ Καρπενησίου τα τελευταία χρόνια;

Σ.Κ. Αντί απαντήσεως, σας παραπέμπω στα δύο(2) δελτία τύπου του Νοσοκομείου, όπου περιγράφονται αναλυτικά τα πεπραγμένα των ετών 2017, 2018. Στο τέλος του μήνα θα βγει αναλυτικό απολογιστικό δελτίο τύπου για τα πεπραγμένα των τριών (3) τελευταίων ετών.

Ευχαριστώ την εφημερίδα σας για την φιλοξενία, καθώς μου έδωσε την ευκαιρία να πω τις απόψεις μου για σημαντικά θέματα που αφορούν την υγεία των κατοίκων της Ευρυτανίας. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω δημόσια, τους υπουργούς υγείας, τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδος και τον Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας για την συμβολή τους στην επίλυση μακροχρόνιων προβλημάτων υπηρεσιών υγείας, που ταλαιπωρούν τους κατοίκους του νομού.