Τέλος Ιουνίου το Επίδομα θέρμανσης στους δικαιούχους

0
441

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα χρήματα του επιδόματος θέρμανσης θα πιστωθούν στους δικαιούχους τέλος του τρέχοντος μήνα και συγκεκριμένα την Παρασκευή 28 Ιουνίου.
Η πληρωμή αφορά όλους όσους υπέβαλαν αίτηση από 16 Ιανουαρίου έως 31 Μαΐου.
Δικαιούχοι, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, είναι τα φυσικά πρόσωπα που έχουν:
-Ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα 12.000 ευρώ για άγαμο, 20.000 ευρώ για έγγαμο και 22.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, το οποίο προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε τέκνο.
-Ακίνητη περιουσία, η αξία της οποίας δεν υπερβαίνει το ποσό των 130.000 ευρώ για τους άγαμους και το ποσό των 250.000 ευρώ για τους έγγαμους και τις μονογονεϊκές οικογένειες.