Την κοπή συγκεκριμένων δέντρων αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπενησίου, λόγω επικινδυνότητας και ακατάλληλης επιλογής φυτικού είδους για φύτευση δίπλα σε κτίρια και κατασκευές σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος.

Ειδικότερα, αποφασίστηκε η κοπή των εξής δέντρων:

1. Στο κοιμητήριο του Δυτικού Παπαρουσίου φύονται κοντά στην περίφραξη και ανάμεσα στους τάφους έντεκα μεγάλα κυπαρίσσια (δύο εκ των οποίων είναι ξερά). Το μέγεθος των δέντρων και το ότι φύονται πολύ κοντά στους τάφους ευνοεί την διείσδυση των ριζών σ’ αυτούς. Επίσης σε περίπτωση άσχημων καιρικών συνθηκών κρίνεται πιθανή η πτώση τους πάνω στους παρακείμενους τάφους. Προτείνεται η κοπή των παραπάνω δέντρων, ώστε να αρθεί ο κίνδυνος για τα μνήματα και για εκείνους που τα επισκέπτονται. 2. Στην Κοινότητα Μουζίλου και στην άκρη κοινοτικού δρόμου φύεται λεύκα ύψους 15 μέτρων περίπου, της οποίας το ριζικό σύστημα έχει ανασηκώσει το οδόστρωμα κάνοντάς το επικίνδυνο για τα διερχόμενα αυτοκίνητα. Προτείνεται η λεύκα να κοπεί για να σταματήσει η ανύψωση του οδοστρώματος και να γίνει ασφαλής η κυκλοφορία των οχημάτων. 3. Στον πίσω αυλή του δημοτικού ξενώνα της Κοινότητας Αγίας Τριάδας, φύεται έλατο μεγάλου ύψους (περίπου 25 μέτρων) με μονόπλευρη ανάπτυξη κόμης και μικρή κλίση κορμού (λόγω παλιότερης γειτνίασης με έλατο το οποίο έχει κοπεί στο παρελθόν). Επίσης οι ρίζεςτου δέντρου έχουν ανασηκώσει μεγάλο μέρος του εδάφους της αυλής καθιστώντας μη λειτουργικό το χώρο. Σε περίπτωση άσχημων καιρικών συνθηκών (χιονόπτωση με ισχυρούς ανέμους) είναι πιθανή η πτώση του. Προτείνεται το έλατο να κοπεί λόγω επικινδυνότητας για τις γειτονικές σε αυτό κατοικίες και υποδομές. 4. Στην παιδική χαρά της Κοινότητας Βράχας και πολύ κοντά στο τοιχίο που τη χωρίζει από το προαύλιο του Ναού του Αγίου Νικολάου, φύονται μία καστανιά και μία φλαμουριά με διπλό κορμό. Τα δέντρα δεν έχουν δημιουργήσει κατάλληλου μεγέθους και σχήματος κόμη, φιλοξενούν αναρριχόμενα φυτά κισσού που εμπόδισαν την σωστή ανάπτυξή τους, φέρουν ξερά κλαδιά και είναι πιθανό το κλάδεμα που δέχτηκαν στο παρελθόν να μείωσε την ευρωστία τους. Προτείνεται η καστανιά και η φλαμουριά να κοπούν λόγω ακατάλληλης θέσης φύτευσης και επικινδυνότητας αφού σε περίπτωση επικράτησης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων υπάρχει κίνδυνος πτώσης τους. 5. Στην αυλή του κτιρίου που στεγάζει το Ιατρείο της Κοινότητας Κρικέλλου φύονται ένα πεύκο ύψους 18 μέτρων και μία φλαμουριά ύψους 15 μέτρων. Το πεύκο παρουσιάζει ξηράνσεις στον κορμό και στους κλάδους και κρίνεται επικίνδυνο σε περίπτωση άσχημων καιρικών συνθηκών να πέσει. Η πιθανότητα αυτή ενισχύεται από το γεγονός ότι η τσιμεντόστρωση της αυλής (μέχρι το λαιμό του δέντρου) δημιουργεί ασφυκτικές συνθήκες στο ριζικό του σύστημα και επηρεάζει έτσι τη σωστή λειτουργία του (θρέψη και στήριξη του δέντρου). Η φλαμουριά φύεται στο όριο του οικοπέδου και πλησίον τοιχίου με αποτέλεσμα, το ριζικό της σύστημα να έχει δημιουργήσει ρήγμα σε αυτό. Προτείνεται το πεύκο και η φλαμουριά να κοπούν, λόγω επικινδυνότητας και ακατάλληλης επιλογής φυτικού είδους για φύτευση πλησίον κτιρίων και κατασκευών.