Στην ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων προχώρησε η EETAA AE για το πρόγραμμα Οικονομικής στήριξης Οικογενειών με παιδιά Προσχολικής ηλικίας περιόδου 2020-2021, ύστερα από τη δημοσίευση της δημόσιας πρόσκλησης. Οι ωφελούμενοι είχαν τη δυνατότητα να εισέλθουν στην ιστοσελίδα της www.eetaa.gr και με την εισαγωγή των κωδικών taxis να δουν τα οριστικά αποτελέσματα της αίτησης τους και να ενεργοποιήσουν το αργότερο έως 19 Οκτωβρίου 2020 την αξία τοποθέτησης (voucher). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν  στο Δήμο Καρπενησίου και στο τηλέφωνο 2237350039.