Στην ταυτοποίηση έργου προέβη η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπενησίου, με σκοπό να προχωρήσουν οι διαδικασίες για τη χρηματοδότηση του, καθώς στα έγγραφα της δημοπράτησης και στα έγγραφα του τεχνικού προγράμματος δηλώθηκε με διαφορετικό τίτλο.
Αναλυτικότερα, η δημοπράτηση του έργου εκ παραδρομής, έγινε με τον τίτλο “Αποκατάσταση ζημιών στο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Καρπενησίου” ενώ στο τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό έχει εγγραφεί με τον τίτλο “Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες σε υποδομές του Δήμου Καρπενησίου”, όπως αναγράφεται στην απόφαση χρηματοδότησης. Ο διαγωνισμός είναι στην τελική του φάση πριν την έγκριση του οριστικού αναδόχου (έγκριση πρακτικού ΙΙ).
Για το λόγο αυτό κρίθηκε αναγκαία η ταυτοποίηση του έργου με τον τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες σε υποδομές του Δήμου Καρπενησίου» ο οποίος θα χρησιμοποιείται σε όλα τα έγγραφα που συνοδεύουν το έργο από εδώ και στο εξής, προκειμένου να μη δημιουργηθεί πρόβλημα με την εκταμίευση της χρηματοδότησης.