Την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2020 θα πραγματοποιηθεί η 3η Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Καρπενησίου με ώρα έναρξης 12.00 π.μ. και λήξη 19:00 μ.μ.. Ο Δήμος καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν ώστε να εκφράσουν τις δικές τους απόψεις σχετικά με τα θέματα που θα συζητηθούν. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς, δηλαδή τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :1)  Προσχέδιο Τεχνικού προγράμματος Δήμου Καρπενησίου έτους 2021 και 2)  Προσχέδιο Προϋπολογισμού Δήμου Καρπενησίου έτους 2021.Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς, τα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης θα μπορούν να γνωμοδοτήσουν – διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους στα ανωτέρω θέματα με email από το προσωπικό τους λογαριασμό προς το email της γραμματείας της Επιτροπής Διαβούλευσης (grammateia.ds@0716.syzefxis.gov.gr ή m.g.paparoidami@0716.syzefxis.gov.gr αποστέλλοντας συμπληρωμένο, το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας. Τα μέλη της Επιτροπής  Διαβούλευσης  που  δεν διαθέτουν ηλεκτρονικό  email μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα από το προσωπικό τους κινητό με γραπτό μήνυμα sms προς το κινητό της προέδρου (τηλέφωνο 6986824343).