Το Τμήμα Γεωπονικού Πανεπιστημίου στο Καρπενήσι ανακοινώνει, με μεγάλη χαρά όπως αναφέρει, ότι το Τμήμα Δασολογίας & Δ.Φ.Π. του ΓΠΑ σε συνεργασία με την Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, θα ξεκινήσει τον ερχόμενο Οκτώβριο το πρόγραμμα «Δημιουργία Βάσης Δεδομένων για τη Χλωρίδα του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών», το οποίο εγκρίθηκε για χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο.

Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία ψηφιακής βάσης δεδομένων που θα περιλαμβάνει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες για κάθε φυτικό είδος ή υποείδος που εμφανίζεται στην περιοχή αλλά και τα βιολογικά και οικολογικά τους χαρακτηριστικά, βιβλιογραφικές πηγές, φωτογραφίες και δυναμικούς χάρτες με γεωχωρικές πληροφορίες εξάπλωσης. Η βάση δεδομένων θα είναι διαθέσιμη σε μορφή ιστοσελίδας. Για την ενίσχυση της, σχεδιάζεται η δημιουργία μιας εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα που θα επιτρέπει στους χρήστες τη συλλογή δεδομένων πεδίου και την κατάθεση τους στη βάση. Τόσο η ιστοσελίδα όσο και η εφαρμογή θα απευθύνονται όχι μόνο σε ερευνητές βοτανικούς αλλά και σε «πολίτες-επιστήμονες», με στόχο την ευρεία προσβασιμότητα στο έργο.