Την έναρξη των μελετών του οδικού άξονα “Αστακός-Αγρίνιο-Καρπενήσι-Λαμία”
φαίνεται να αποφάσισε το Υπουργείο Υποδομών, οι οποίες παραμένουν σε
εκκρεμότητα επί σειρά ετών, καθώς απέστειλε πρόσκληση (συνολικής αξίας 45
εκατ. ευρώ) προς τους δυνητικούς δικαιούχους, ώστε να ανταποκριθούν στην
υποβολή προτάσεων για την ωρίμανση έργων και διαδικασιών προς ένταξη στο
Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του
ενημερωτικού site, Agrinioculture.gr, η δράση αφορά στην «ανάπτυξη υποδομών
και προστασία περιβάλλοντος (μικρά φράγματα, αρδευτικά δίκτυα, ύδρευση –
αποχέτευση, αντιπλημμυρικά κ.λπ.)», στην «Πολυτροπική και αστική κινητικότητα»,
σε «Σιδηροδρομικό Δίκτυο» και «Οδικές υποδομές», ενώ δυνητικοί δικαιούχοι είναι
Δήμοι (π.χ. Θεσσαλονίκης), φορείς και διευθύνσεις του Υπουργείου
(αντιπλημμυρικώνκαιεγγειοβελτιωτικών έργων, οδικών υποδομών,
συγκοινωνιακών υποδομών με σύμβαση παραχώρησης – Δ16), ο ΟΣΕ κτλ.). Να
σημειωθεί ότι μεταξύ άλλων η συγκεκριμένη πρόσκληση αφορά και τις μελέτες
για τις επεκτάσεις της Αττικής Οδού.
Μέσα στην πρόσκληση αυτή περιλαμβάνονται και οι μελέτες του οδικού άξονα
Αστακός – Αγρίνιο – Καρπενήσι – Λαμία. Μέσα στο έγγραφο αυτό ο οδικός
άξονας αναφέρεται με αυτό τον τρόπο, δηλαδή στην ολότητά του, ως
διευρωπαϊκό δίκτυο. Είναι άλλωστε γνωστό ότι μέχρι σήμερα, υπάρχουν οι
μελέτες στο βαθμό που έχουν προχωρήσει, αλλά αφορά ορισμένα τμήματα του
οδικού άξονα. Το Υπουργείο πλέον θα αντιμετωπίσει τον οδικό άξονα στο σύνολό
του –όπως εξάλλου ζητούν και οι φορείς της περιοχής- και προφανώς επίκειται
το επόμενο διάστημα η ανάθεση των μελετών. Η απόφαση αυτή είναι το πρώτο
βήμα για να έχει ελπίδες αυτό το αναπτυξιακό έργο ότι θα μπει σε σειρά
υλοποίησης, καθώς χωρίς μελετητική ωριμότητα είναι απίθανο να προχωρήσει το
έργο και μάλιστα στο σύνολό του.
Μελέτες για τα αρδευτικά της Τριχωνίδας
Ένα ακόμη θετικό στοιχείο είναι ότι στη πρόσκληση αναφέρονται και οι μελέτες
για τα εγγειοβελτιωτικά – αρδευτικά έργα. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει την
«Οριστική μελέτη αναμόρφωσης αρδευτικών δικτύων παραλίμνιων εκτάσεων
λιμνών Λυσιμαχίας και Τριχωνίδας – Ζώνες 5, 6 και 6α» και τη «Μελέτη
αναμόρφωσης αρδευτικών δικτύων αρμοδιότητας ΤΟΕΒ Παναιτωλίου». Όπως
φαίνεται το Υπουργείο είναι διατεθειμένο μέσω της Διεύθυνσης Αντιπλημμυρικών
και Εγγειοβελτιωτικών Έργων να ολοκληρώσει το σχεδιασμό για τα αρδευτικά
δίκτυα σε όλες τις πεδινές περιοχές περιμετρικά των λιμνών του Αγρινίου.