Την έγκριση για έκτακτη μίσθωση μηχανήματος για την αποκατάσταση του δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Δυτικής Φραγκίστας έδωσε ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Αλέξης Καρδαμπίκης. Η εργασία αυτή θα γίνει με απευθείας ανάθεση με τη μίσθωση εκσκαφέα – φορτωτή για τη Δ.Ε. Απεραντίων, στην τεχνική εταιρεία: Κ. &, Τ. ΓΟΥΛΑΣ Ο.Ε. συνολικού προϋπολογισμού 2.380,80€ μαζί με το ΦΠΑ 24%. Ο Δήμαρχος οδηγήθηκε στην απόφαση αυτή λαμβάνοντας υπόψη τη διαρροή που προκλήθηκε στο δίκτυο ύδρευσης στη θέση Κουτσπούλες στην Τ.Κ. Δυτικής Φραγκίστας, όπου κρίθηκε το κατεπείγον για την άμεση αποκατάσταση των βλαβών, με τη μίσθωση του απαιτούμενου μηχανήματος έργου με το χειριστή του. Επίσης καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε και το γεγονός ότι ο μηχανολογικός εξοπλισμός και το υπάρχον εξειδικευμένο προσωπικό του Δήμου δεν επαρκούν για τον άμεση αποκατάσταση της βλάβης του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Τ.Κ. Δυτικής Φραγκίστας.