Χρηματοδότηση 350.000 ευρώ για την κατασκευή της γέφυρας Επινιανών

0
856

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα που βιώνει συχνά η Ευρυτανία κατά τους χειμερινούς μήνες, όπως έντονες χιονοπτώσεις, παγετό και θυελλώδεις βοριάδες έχουν ως αποτέλεσμα την πρόκληση σημαντικών ζημιών και καταστροφών. Ζημιές έχουν προκληθεί και στο γεφύρι των Επινιανών Αγράφων, που διευκόλυνε την πρόσβαση των δημοτών στον οικισμό Σαμαρίου. Το Υπουργείο Εσωτερικών ύστερα από αίτημα του Δήμου Αγράφων ενέκρινε έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την επισκευή της παλαιάς γέφυρας που συνέδεε τον οικισμό Σαμαρίου Τ.Κ. Επινιανών με τον επαρχιακό δρόμο από διασταύρωση Αγράφων προς Επινιανά με ποσό χρηματοδότησης τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (350.000,00€). Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγράφων με την 25-2-2019 απόφασή του έκανε δεκτή την πίστωση του ως άνω ποσού που αφορά στην κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΑΜΑΡΙΟΥ Τ.Κ. ΕΠΙΝΙΑΝΩΝ Δ.Ε. ΑΓΡΑΦΩΝ». Η χρηματοδότηση αυτή έχει ως θέμα: «Χρηματοδότηση του Δήμου Αγράφων του Ν. Ευρυτανίας, για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες». Η επιχορήγηση των ΟΤΑ αποτελεί «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της χώρας». Η εγγραφή του ποσού των 350.000,00€ θα γίνει στον προϋπολογισμό έτους 2019 με την 1η υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού και ειδικότερα στον τομέα των Εξόδων.