Πολλαπλός στόχος της νέας εκστρατείας, την οποία αναλαμβάνει η Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας, είναι να αναδείξει ανάγκες και ελλείψεις, αλλά και πολιτικές και δράσεις
υποστηρικτικές για τα ΑμεΑ, να προσφέρει πληροφόρηση για τα κρίσιμα ζητήματα της
καθημερινότητας των ΑμεΑ και των οικογενειών τους και να ενθαρρύνει κάθε συμπολίτη
μας με αναπηρίες, προκειμένου να ανοιχθεί στην κοινωνία, να συμμετάσχει ενεργά σε κάθε
έκφανση της κοινωνικής ζωής, να διεκδικήσει περισσότερα από τη ζωή!
Στο Καρπενήσι οι βασικές δράσεις που θα υλοποιηθούν στις 18 έως και 19 Μαΐου 2022 και
τις δύο μέρες στην Κεντρική Πλατεία Καρπενησίου από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ θα
υπάρχει σταθμός ενημέρωσης για τη δράση του συλλόγου της Π.Ε. Ευρυτανίας.
Στις 19 Μαΐου στις 9:30 το πρωί και για μία ώρα στο Πάρκο Απόδημων Ευρυτάνων, θα
πραγματοποιηθεί δράση ευαισθητοποίησης με ζωγραφική στο μεγάλο τοίχο απέναντι από
το πάρκο με θέμα: ‘‘Oυράνιο τόξο – Διαφορετικότητα’’. Θα συμμετέχουν ο Σύλλογος
Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία Ευρυτανίας και όλες οι υπόλοιπες δομές, με
τη βοήθεια της ζωγράφου Φωτεινής Δεδούση. Στις 11:00 π.μ. θα ακολουθήσει στο
Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου προβολή ταινίας για τη διαφορετικότητα με τίτλο:
‘‘Όλοι διαφορετικοί – ΄Όλοι ίσοι’’ και θα ακολουθήσει συζήτηση και ερωτήσεις των
παιδιών που θα παρακολουθήσουν την ταινία υπό την αιγίδα του Κέντρου Διεπιστημονικής
Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) Ευρυτανίας. Παράλληλα στο Συνεδριακό
Κέντρο θα υπάρχει έκθεση υλικού από τις δράσεις των συμμετεχόντων.