Την αντίθεσή της για την εγκατάσταση των τεσσάρων (4) αιολικών σταθμών στις θέσεις «Κόκκαλα – Τρίκορφο», «Τρία Σύνορα», «Σπανός – Κόμπολος» και «Γάβραινα» στις Δημοτικές Ενότητες Φουρνά και Κτημενίων, δημοσιοποίησε και η Κίνηση Πολιτών για τα Αιολικά των ΔΕ Φουρνάς και Κτημενίων.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

‘Δηλώνουμε ότι είμαστε υπέρ των ΑΠΕ, αλλά με όρους και προϋποθέσεις προστασίας του περιβάλλοντος∙ και κυρίως με τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας. Είμαστε σίγουροι ότι υπάρχουν εναλλακτικές και ισοδύναμες λύσεις για να μπορέσει η χώρα μας να καλύψει τις ανάγκες της και τους στόχους, που βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ). Σε κάθε περίπτωση είμαστε πεπεισμένοι ότι η επικείμενη αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού για τις ΑΠΕ, που βρίσκεται σε εξέλιξη, θα αφήσει την Ευρυτανία εκτός των Περιοχών Αιολικής Προτεραιότητας (ΠΑΠ) υπακούοντας στο αναθεωρημένο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο (ΠΧΠ) της Στερεάς.  Αναλυτικότερα όσον αφορά στις ανεμογεννήτριες: (…) Τμήμα του ΑΣΠΗΕ στη θέση «Τρία Σύνορα» και το μεγαλύτερο μέρος του ΑΣΠΗΕ στη θέση «Κόκκαλα – Τρίκορφον» βρίσκονται εντός της περιοχής του Καταφυγίου Άγριας Ζωής με κωδικό Κ300, καθώς και τμήμα της γραμμής διασύνδεσης του Υ/Σ με την υφιστάμενη γραμμή Υ.Τ. (150 kV) «ΛΑΜΙΑ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ» βρίσκεται εντός του Καταφυγίου Άγριας Ζωής με κωδικό Κ295. Πρόκειται να εγκατασταθούν στα «μαξιλάρια» των χωριών και σε μικρή σχετικά απόσταση∙ και με δεδομένο ότι τα χωριά Βράχα και Χόχλια έχουν χαρακτηριστεί στο παρελθόν ως κατολισθήσιμα, υπάρχει πιθανότητα στο μέλλον να κινδυνέψουν από τα έργα των εκβραχισμών και των εκχωματώσεων καθιστώντας το έδαφος πιο ευάλωτο.Το ελατόδασος του Δασαρχείου Φουρνά είναι το δεύτερο μεγαλύτερο σε μέγεθος στην Ελλάδα, με την καλύτερη ποιότητα ελάτινου ξύλου, που για τους ελάχιστους μόνιμους οικονομικά ενεργούς εναπομείναντες κατοίκους αποτελεί πηγή ζωής και εισοδήματος.

Ο νομός Ευρυτανίας με την αναθεώρηση του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Στερεάς (ΦΕΚ 299/14.12.2018) έχει χαρακτηριστεί ως Περιφερειακό Πάρκο Ορεινής Αμιγούς Φύσης και Ορεινής Μεσογειακής Παραδοσιακής Κληρονομιάς. Έχει δε εκπονηθεί ήδη η Μελέτη από την Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας και είναι σε εξέλιξη το έργο της ανάδειξης (ΑΔΑ: Ω0ΒΠ7ΛΗ-Υ6Ψ). Αυτό αποφεύγεται να αναφερθεί στη ΜΠΕ των έργων, παρά του ότι αυτή έχει εκδοθεί τον Ιανουάριο του 2021. Ο πληθυσμός της Ευρυτανίας διαρκώς συρρικνώνεται λόγω των πολιτικών της εγκατάλειψης και απειλείται  η συνέχιση της λειτουργίας της ως αυτόνομος Νομός. Πεποίθησή μας είναι ότι συγκράτηση του πληθυσμού της Ευρυτανίας περνάει μέσα από την προώθηση και υποστήριξη του ήπιου ορεινού εναλλακτικού τουρισμού, την αξιοποίηση του δασικού πλούτου και τη στήριξη της μελισσοκομίας και της μικρής παραδοσιακής κτηνοτροφίας, στοιχεία που υπονομεύονται από την εγκατάσταση των αιολικών σταθμών σε όλο το Νομό.  Τέλος, κατά το παρελθόν για τα έργα αυτά έχουν εκδοθεί αρνητικές γνωμοδοτήσεις από τον Καποδιστριακό Δήμο Κτημενίων, το Δασαρχείο Φουρνά και την Περιφέρεια Στερεάς’’.