Ύδρευση και αποχέτευση θα έχουν οι περιοχές επέκτασης του σχεδίου πόλεως Καρπενησίου

3550

1,1 εκ. ευρώ θα στοιχίσει το έργο

Η πόλη του Καρπενησίου συνεχώς μεγαλώνει και επεκτείνεται και το σχέδιο πόλης, ώστε να είναι οικοδομήσιμα τα οικόπεδα των περιοχών αυτών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Καρπενησίου αποφάσισε την κατασκευή δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης στις περιοχές επέκτασης του σχεδίου πόλης Καρπενησίου, κρίνοντάς το απαραίτητη κίνηση.

Οι εργασίες αυτού του έργου ξεκίνησαν πριν από λίγες μέρες, όπου παρευρέθηκε και ο Δήμαρχος Καρπενησίου, Νίκος Σουλιώτης.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 1,1 εκ. ευρώ και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.