Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγράφων, που συνήλθε σε τακτική Συνεδρίαση την περασμένη εβδομάδα, προχώρησε στην έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης, για τις υπηρεσίες «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΒΙΝΙΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ», «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ» και «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη αυτής τα εξής:

Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε η δαπάνη ποσού 1.280,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΒΙΝΙΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ, σύμφωνα με την από 08-12-2017 τεχνική περιγραφή. Το υπόλοιπο ποσό των 2.440,00€ θα εγγραφεί στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό του έτους 2018 δεδομένου ότι η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ύψος των 3.720,00€.

Πρόκειται να ανατεθεί η συντήρηση –επισκευή δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ .Ε. Βίνιανης του Δήμου Αγράφων ,που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες, κατολισθήσεις και άλλες καταστροφές, καθώς επίσης και από βλάβες που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια του χειμώνα από παγετό. Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε μετά από τη αυτοψίες των μηχανικών και Προέδρων Τ.Κ. του Δήμου Αγράφων. Οι εργασίες θα πρέπει να πραγματοποιηθούν από ειδικευμένο προσωπικό, τεχνίτη κάτοχο αδείας. Στην παροχή υπηρεσίας δεν περιλαμβάνεται και η αξία των εξαρτημάτων – ανταλλακτικών που θα αντικατασταθούν λόγω βλάβης. Ορίζεται ως  τρόπος εκτέλεσης η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Επίσης εγκρίθηκε η δαπάνη ποσού 4.984,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ, σύμφωνα με την από 08-12-2017 τεχνική περιγραφή. Πρόκειται να ανατεθεί η αποκατάσταση και επισκευή ζημιών των δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Φραγκίστας του Δήμου Αγράφων ,που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες, κατολισθήσεις και άλλες καταστροφές. Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε μετά από τη αυτοψίες των μηχανικών και Προέδρων Τ.Κ. του Δήμου Αγράφων.

Συγκεκριμένα: Αποκατάσταση βλαβών ύδρευσης: στο κεντρικό δίκτυο Παλαιοκατούνας, στο δίκτυο της Παλαιοκατούνας στη θέση Αριάχωβο, στο δίκτυο κεντρικό δίκτυο Τριποτάμου, στον οικισμό Κοψέϊκα, στο δίκτυο Τσούκας πλησίον οικίας Χαράλαμπου Ίβρου, στο Κρυονέρι, στην Δυτική Φραγκίστα, , στον συνοικισμό Ελούλα, στο Νεοχώρι πλησίον αντλιοστασίου, στο δημοτικό σχολείο Παλαιοκατούνας, στην Φτερόλακα, στην Δυτική Φραγκίστα πλησίον Κέντρου Υγείας, στην Παλαιοκατούνα στη θέση Λίβαρη, στη Δυτική Φραγκίστα πλησίον γυμνασίου, στο δίκτυο Τσούκας πλησίον σχολείου, στην Παλαιοκατούνα στον συνοικισμό Λεύκα πλησίον, στο δίκτυο Τσούκας στη θέση Πλατούλα, στην Παλαιοκατούνα πλησίον εκκλησίας Αγίου Προκοπίου, στο Κρυονέρι πλησίον γέφυρας, στο Παλαιοχώρι στο κεντρικό δίκτυο, στην Παλαιοκατούνα πλησίον κοιμητηρίου, στην

Τσούκα πλησίον Κουρλού Ευάγγελου, στον Άγιο Γεώργιο πλησίον οικίας Ασπρογιάννη, στην Τσούκα πλησίον οικίας Γεωργίου Κουρλού, στην Τσούκα πλησίον οικίας Κουρλού Ιωάννη, στην Τσούκα στη θέση Κάστρο, στην Παλαιοκατούνα πλησίον κεντρικής πλατείας, στην Παλαιοκατούνα στον οικισμό Λεύκα πλησίον οικίας Δημητρίου Λαθύρη, στην Παλαιοκατούνα πλησίον καταστήματος Θωμά Γκούρλια, στα Κοψέϊκα πλησίον οικίας Γεωργίου Γκορόγια, στην Παλαιοκατούνα πλησίον άνω πλατείας.

Οι εργασίες θα πρέπει να πραγματοποιηθούν από ειδικευμένο προσωπικό, τεχνίτη κάτοχο αδείας. Στην παροχή υπηρεσίας δεν περιλαμβάνεται και η αξία των εξαρτημάτων – ανταλλακτικών που θα αντικατασταθούν λόγω βλάβης.

Τέλος η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στην έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης, για την υπηρεσία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ», ποσού 3.137,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με την από 08-12-2017 τεχνική περιγραφή.

Πρόκειται να ανατεθεί Συντήρηση –επισκευή δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Αγράφων του Δήμου Αγράφων, που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες, κατολισθήσεις και άλλες καταστροφές, καθώς επίσης και από βλάβες που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια του χειμώνα από παγετό. Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε μετά από τη αυτοψίες των μηχανικών και Προέδρων Τ.Κ. του Δήμου Αγράφων. Οι εργασίες θα πρέπει να πραγματοποιηθούν από ειδικευμένο προσωπικό, τεχνίτη κάτοχο αδείας. Στην παροχή υπηρεσίας δεν περιλαμβάνεται και η αξία των εξαρτημάτων – ανταλλακτικών που θα αντικατασταθούν λόγω βλάβης. Ορίζεται ως τρόπος εκτέλεσης η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.