12.340 € για τον καθαρισμό δρόμων στις Δ.Ε Βίνιανης και Ασπροποτάμου

156
katharismos

Προβλήματα έχουν προκύψει στους δρόμους της Δ.Ε. Βίνιανης, αλλά και στη Δ.Ε. Ασπροποτάμου από τη βροχόπτωση και για τον λόγο αυτόν ο Δήμαρχος Αγράφων, Αλέξης Καρδαμπίκης, αποφάσισε τον καθαρισμό τους, την άρση καταπτώσεων και τη διευθέτηση όμβριων υδάτων, για την ασφαλή διέλευση των πολιτών από τα συγκεκριμένα οδικά δίκτυα.

Στη Δ.Ε. Βίνιανης την υπηρεσία αναλαμβάνει ο Στερόπουλος Δημήτριος «Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών» έναντι συνολικού ποσού 4.910,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ενώ στη Δ.Ε. Ασπροποτάμου την υπηρεσία αναλαμβάνει ο Ζαχαράκης Απόστολος «Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών» έναντι συνολικού ποσού 7.433,80 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Στα ποσά αυτά περιλαμβάνεται η μίσθωση εκσκαφέα από 121 ΗΡ και άνω με το χειριστή. Τα ποσά θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2024 και συγκεκριμένα στην εγγεγραμμένη πίστωσημε τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό δρόμων στην ΔΕ Ασπροποτάμου» και «Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό δρόμων στην ΔΕ Βίνιανης».