Την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του επιθυμεί να πετύχει ο Δήμος Αγράφων, ώστε τα μικρά παιδιά να παίζουν σε αυτές με ασφάλεια, αποτρέποντας σοβαρούς κινδύνους, που πιθανόν να επέφεραν προβλήματα στην υγεία των μικρών πολιτών. Μετά το ξήλωμα των παλιών παιδικών χαρών πριν από ενάμιση χρόνο περίπου, τα παιδιά του Δήμου δεν έχουν πού να παίξουν με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη γκρίνια από τους δημότες.

Ειδικότερα, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ενέκρινε την επικαιροποιημένη μελέτη της πράξης «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Αγράφων» συνολικού προϋπολογισμού 216.988,20€. Παράλληλα από το ποσό αυτό, το ποσό των 207.00,00 (διακοσίων επτά χιλιάδων ευρώ) χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών, ενώ αποφασίστηκε να δεσμευτεί και το ποσό των 9.988,20 (εννιά χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα οχτώ ευρώ και είκοσι λεπτών) από το Δήμο Αγράφων, που απαιτείται για την ολοκλήρωση της προμήθειας. Επίσης όποιο ποσό ίσο ή κατώτερο του μετά την δημοπράτηση της προμήθειας απαιτηθεί, θα ενταχθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου σε επόμενη αναμόρφωση και πριν από την υπογραφή της σύμβασης.