Στην εξειδίκευση των πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό
του Δήμου οικ. έτους 2022 με τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και
έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» και «Δαπάνες
Πολιτιστικών δραστηριοτήτων» προέβη η Οικονομική Επιτροπή Αγράφων.
Το συνολικό ποσό αυτών ανέρχεται στις 36.200 ευρώ. Οι δαπάνες αυτές
αφορούν εκδηλώσεις που στόχο έχουν την εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη
και προστασία του τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών και
των σύγχρονων έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, τη διοργάνωση
αθλητικών εκδηλώσεων, συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων
πολιτιστικών εκδηλώσεων, την προώθηση και την εφαρμογή προγραμμάτων
ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού. Σε ετήσια βάση ο Δήμος διοργανώνει και υλοποιεί
διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες είτε από μόνος του, είτε ως συν
διοργανωτής.
Το παραπάνω ποσό επιμερίζεται μεταξύ άλλων στα εξής:
Μουσική κάλυψη για την εκδήλωση του Συλλόγου κατά των νεοπλασματικών
ασθενειών «Αγώνας Ζωής» (Ραπτόπουλο 03/08/2022) 1.500,00€, προβολές
κινηματογραφικών ταινιών στις πλατείες των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου από
1 Αυγούστου 2022 έως 20 Αυγούστου 2022 (Αγορά πνευματικών δικαιωμάτων –
ενοικίαση dvd- εξοπλισμός προβολών) 6.600,00€, προμήθεια αναψυκτικών,
νερών, καφέδων και τοποθέτηση καρεκλών για την εκδήλωση «Κατσαντώνεια»
στη σπηλιά του Κατσαντώνη στο ΣύχνικοΑγράφων 3.000,00€, μουσική κάλυψη
και παράθεση γεύματος στο χορευτικό συγκρότημα για την εκδήλωση –
αφιέρωμα στον παραδοσιακό χορό «κλειστό»2.000,00€ και παιδική – θεατρική
παράσταση με τίτλο «Η πεντάμορφη και το τέρας» σε σκηνοθεσία και θεατρική
διασκευή της Κέλλης Σταματίου από την παιδική σκηνή του Γιάννη Χριστόπουλου
6.700,00€.
Επίσης για την παράθεση γεύματος επίσημων προσκεκλημένων και ομιλητών για
τις παρουσιάσεις το ποσό των 300,00€, ενοικίαση κοστουμιών στα πλαίσια της
Θεατρικής παράστασης του έργου «Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη» το ποσό των
1.000€, ηχητική κάλυψη για την πραγματοποίηση τεσσάρων εκδηλώσεων το
ποσό των 2.000,00€ κ.ά..