4 θέσεις στο Δήμο Καρπενησίου γυμναστών στον Δήμο Καρπενησίου

2709

Προσλήψεις Γυμναστών στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους από τους Δήμους

4 θέσεις στο Δήμο Καρπενησίου

Με απόφαση των αρμοδίων Υπουργείων, εγκρίθηκε η πρόσληψη χιλίων τριακοσίων εξήντα τριών (1.363) πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για τη στελέχωση των ΟΤΑ Α Βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών, που υλοποιούν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) περιόδου 2017-2018.

Για τα προγράμματα άθλησης για όλους που πραγματοποιεί κάθε χρόνο ο Δήμος Καρπενησίου, έχουν εγκριθεί 4 θέσεις για την πρόσληψη Γυμναστών, προκειμένου να υλοποιηθούν και φέτος τα προγράμματα που έχει προγραμματίσει ο Δήμος για όλους τους δημότες Καρπενησίου. Περισσότερες πληροφορίες για την προκήρυξη των θέσεων, αναμένονται το επόμενο διάστημα από το Δήμο.