5.000 ευρώ για τον έλεγχο ποιότητας νερού στο Δήμο Αγράφων

0
2516

Στον έλεγχο ποιότητας νερού προχωρά ο Δήμος Αγράφων για όλα τα χωριά των ΔΕ Απεραντίων, Ασπροποτάμου, Αγράφων, Βίνιανης και Φραγκίστας με σκοπό την επίτευξη της άριστης ποιότητας νερού, ώστε καμία Τοπική Κοινότητα του Δήμου να μην υστερεί σε ποιότητα νερού, θέτοντας σε κίνδυνο την ζωή των κατοίκων. Το ποσό που δαπανήθηκε για τον δειγματολογικό έλεγχο ποιότητας ύδατος των ΔΕ του Δήμου Αγράφων ανέρχεται στο ποσό των 4.991, ευρώ. Η πληρωμή των δαπανών αυτών θα υλοποιηθεί σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού Εξόδων του οικονομικού έτους 2019.