69.000 € για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου

1094
Students raising hands while teacher asking them questions in classroom

Αποδεκτή έκανε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπενησίου την επιχορήγηση για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2023 και κάλυψη δαπάνης υλοποίησης του θεσμού Σχολικού τροχονόμου έτους 2023. Σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κατανεμήθηκε στους Δήμους της χώρας η Δ’ δόση λειτουργικών δαπανών σχολείων για το έτος 2023.

Ο Δήμος Καρπενησίου για το σκοπό αυτό επιχορηγήθηκε με το ποσό των 71.415,00€. Η επιχορήγηση των σχολικών μονάδων ήταν συνολικού ποσού 68.715,88€, των οποίων η κατανομή στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου θα γίνει σύμφωνα με την ποσόστωση όπως αναφέρεται στην απόφαση του Δ.Σ Καρπενησίου.

Η κατανομή έχει ως εξής: 1) Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου το ποσό των 37.106,57€ (ποσοστό 54%) και 2)Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου το ποσό των 31.609,31€ (ποσοστό 46%).

Το ποσό των 2.592,00 € που αφορά τη δαπάνη υλοποίησης θεσμού Σχολικού τροχονόμου (συνολικά 4 άτομα) των σχολείων του Δήμου Καρπενησίου έτους 2023 για το διάστημα από 11 Σεπτεμβρίου 2023 έως τη λήξη του οικονομικού έτους 2023.