71.000 ευρώ δαπανήθηκαν για υπηρεσίες και εργασίες από το Δήμο Καρπενησίου

9736

Αυξημένες είναι οι δαπάνες του Δήμου Καρπενησίου με ποσό που ξεπερνά τις εβδομήντα ένα χιλιάδες (71.000) ευρώ για εργασίες και υπηρεσίες που αφορούν μεταξύ άλλων υπηρεσίες συλλογής, μεταφοράς και μεταφόρτωσης απορριμμάτων και καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων Δήμου Καρπενησίου, υπηρεσιών ενίσχυσης προσωπικού μαγειρίου για την μαθητική εστία στο Καρπενήσι, διαφημιστικές καταχωρήσεις, παροχή ιατρού εργασίας καθώς και επισκευή δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης. Τα μεγαλύτερα ποσά διατίθενται
– Υπηρεσίες συλλογής, μεταφοράς και μεταφόρτωσης απορριμμάτων και καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων Δήμου Καρπενησίου από 17/12/2018 έως 31/12/2018 (σύμβαση ΑΠ 19043/20.12.2017) 15.183,90 €
– Τέλη αποστολής διανομής εισπράξεων ταχυπληρωμής – τέλη παραγωγής και εμφακέλωσης εισπράξεων ταχυπληρωμής . 2.892,00 €
– Δρομολόγια Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Καρπενησίου περιόδου Δεκεμβρίου 2018 πρόγραμμα συγκοινωνία Δήμου Καρπενησίου σύμβαση έτους 2018 2.790,88€
– Ολοκλήρωση έργου “ΜΕΛΕΤΗ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΟΝ GDPR” 14.694,00€
– Υπηρεσίες συλλογής, μεταφοράς και μεταφόρτωσης απορριμμάτων και καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων Δήμου Καρπενησίου από 01/01/2019 έως 20/01/2019 20.246,09 €
– Συντήρηση- επισκευή δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης των τοπικών κοινοτήτων ΔΕ Καρπενησίου πλην δημοτικής κοινότητας Καρπενησίου 2.700,72€
– Συντήρηση – επισκευή δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης Δ.Ε. Ποταμιάς 2.823,48€
– Β Φάση Μετάπτωσης Βάσης Δεδομένων 4.340,00
– Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για το Α’ Τετράμηνο της Σύμβασης (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018) 800,00
– Παροχή υπηρεσιών ενίσχυσης προσωπικού μαγειρίου για τη μαθητική εστία Δήμου Καρπενησίου για το μήνα Δεκέμβριο 2018 2.440,58 €