Τη διαγραφή των βεβαιωμένων τελών ύδρευσης και αποχέτευσης ζητούν εβδομήντα δύο (72) δημότες του Δήμου Αγράφων οι οποίοι καλούνταν να πληρώσουν τα παραπάνω τέλη, ενώ πολλοί από αυτούς είχαν διακόψει την παροχή νερού ή αποχέτευσης. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγράφων ενέκρινε το αίτημά τους και προχώρησε στη διαγραφή αυτών, καθώς πρόκειται για περιπτώσεις που έχει γίνει διακοπή παροχής, διπλές εγγραφές τις ίδιες χρονιές, οικίες χωρίς αποχέτευση, χρεώσεις για επαγγελματική παροχή, ενώ πρόκειται και για οικείες που είχαν λάθος εγγραφές, καθώς και για χρεώσεις τελών σε λάθος πρόσωπα, είτε ήταν οικίες χωρίς σύνδεση σε αποχέτευση ή είχαν πληρωθεί τα τέλη μέσω τράπεζας. Ο Δήμος Αγράφων έκρινε σκόπιμο και απαραίτητο να διορθωθούν αυτά τα λάθη, ώστε να μην υπάρχουν παρόμοια προβλήματα στο μέλλον.