Ο Δήμος Αγρινίου ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου δίμηνης διάρκειας ως ακολούθως:

Α) Δύο (2) άτομα κατηγορίας – κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας

Β) Έξι (6) άτομα κατηγορίας – κλάδου ΥΕ Βοηθητικών Χειρονακτικών Εργασιών για τις ανάγκες του Τμήματος Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς της Διεύθυνσης Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού