Επικαιροποίηση Μητρώου Συλλόγων και Αθλητικών Σωματείων ζητά ο Δήμος Αγράφων

441
190795

Την επικαιροποίηση του Μητρώου των Συλλόγων και Αθλητικών Σωματείων του επιθυμεί ο Δήμος Αγράφων και για τον λόγο αυτόν καλεί με ανακοίνωση που εξέδωσε όλους τους Συλλόγους και τα Αθλητικά Σωματεία του Δήμου να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες.

Συγκεκριμένα, η επικαιροποίηση αυτή αφορά Συλλόγους και Αθλητικά Σωματεία, ανεξαρτήτως έδρας, οι οποίοι οφείλουν να αποστείλουν τα στοιχεία επικοινωνίας των Προέδρων και των μελών του ΔΣ προκειμένου να προχωρήσει ο Δήμος στην επικαιροποίηση του Μητρώου που τηρείται. Τα στοιχεία θα πρέπει να σταλούν ηλεκτρονικά στο info@agrafa.gr μέχρι τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου.