Εξετάσεις για πτυχίο Ραδιοερασιτέχνη, Α’ περιόδου 2024

479
radio

Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Μεταφορών Π.ΣΤ.Ε. προκηρύσσει εξετάσεις για απόκτηση Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη «κατηγορίας 1» (κατηγορία HAREC) και κατηγορίας εισαγωγικού επιπέδου (entrylevel) στις 29Μαΐου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου και οι πολίτες άλλων χωρών που διαθέτουν άδεια παραμονής στην Ελλάδα. Επίσης, κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης συμμετοχής στις εξετάσεις, θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους και να έχουν αποδεικτικό αποφοίτησης από δημοτικό σχολείο.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην Αίθουσα Εξετάσεων Υποψηφίων Οδηγών της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε Ευρυτανίας (2ο χλμ. Ε.Ο Καρπενησίου – Λαμίας, Καρπενήσι).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω της πλατφόρμας https://radioerasitexnes.gov.gr μέχρι και την Τετάρτη 22/05/2024. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται εφόσον έχουν συγκεντρωθεί και παρουσιαστούν την ημέρα των εξετάσεων, τουλάχιστον τρεις (3) υποψήφιοι. Οι εξετάσεις διενεργούνται με λογισμικό σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, με τυχαία επιλογή θεμάτων και με την μορφή ερωτηματολογίων πολλαπλών επιλογών, στην Ελληνική γλώσσα, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο.

Όλοι οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να φέρουν μαζί τους Δελτίο Ταυτότητας ή κάθε άλλο έγγραφο, που αποδεικνύει τα στοιχεία τους και να το επιδείξουν κατά τη προσέλευσή τους στην Επιτροπή διεξαγωγής των εξετάσεων.

Σημειώσεις, βοηθήματα και χρήση κινητών τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών απαγορεύονται κατά τη διάρκεια της εξέτασης.