Κάδους απορριμμάτων προμηθεύεται ο Δήμος Αγράφων συνολικής δαπάνης 20.000 ευρώ

162
green garden wheelie bin grass 1112x

Την προμήθεια κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Αγράφων αποφάσισε ο Δήμαρχος Αγράφων Αλέξης Καρδαμπίκης για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και με κύριο στόχο την αποφυγή μόλυνσης του περιβάλλοντος και του Δήμου καθώς πρόκειται για έναν από τους καθαρότερους Δήμους της Ελλάδας.

Την προμήθεια αναλαμβάνει η Ελένη Κορέντζελου του Σωτηρίου – KOPASMART TECHNOLOGIES «Τεχνολογικές καινοτομίες» έναντι συνολικού ποσού 19.976,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται η προμήθεια εβδομήντα (70) πλαστικών κάδων τροχήλατων 770 λίτρων και η προμήθεια πενήντα (50) πλαστικών κάδων τροχήλατων 120 λίτρων, οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε περιοχές στις οποίες παρουσιάζεται έλλειψη και σε περιοχές που οι κάδοι έχουν υποστεί ζημιές. Το ποσό θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2024 και συγκεκριμένα στην εγγεγραμμένη πίστωση στον με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για κάλυψη αναγκών αποκομιδής απορριμμάτων οδικού δικτύου».