Αυτό το καλοκαίρι, στη Στερεά Ελλάδα, θα τα κάνουμε…. θάλασσα

4949