Δημοτικός ο δρόμος από τον Κόμβο μέχρι τη Νεράϊδα

4754

Θετικές οι αλλαγές για τις ιδιοκτησίες

Τον αποχαρακτηρισμό τμήματος της Εθνικής Οδού που περνά μέσα από το Καρπενήσι καλείται να ψηφίσει το ΔΣ

Με προφορικό αίτημα της, η ΠΕ Ευρυτανίας ζήτησε την έκδοση Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με τον αποχαρακτηρισμό τμήματος της εθνικής οδού 38 «Λαμίας- Καρπενησίου- Αγρινίου» και συγκεκριμένα του τμήματος από τον κόμβο που βρίσκεται στην Ανατολική είσοδο της πόλης Καρπενησίου μέχρι τη Γέφυρα Νεράιδας.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών εισηγείται υπέρ της αποδοχής του αποχαρακτηρισμού τμήματος 3,9 χιλιομέτρων της Ε.Ο.38 «Λαμία –Καρπενήσι- Αγρίνιο» και συγκεκριμένα του τμήματος από τον ανατολικό κόμβο της εισόδου της πόλης Καρπενησίου (Χ.Θ. 73+400)μέχρι τη Γέφυρα της Νεράιδας (Χ.Θ. 77+300) από εθνικός δρόμος σε δημοτικός σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο

Στην εισήγησή της η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, αναφέρει τα εξής:

α) Από  τις παρ. 9-11 του άρθρου 23  του Π.Δ. 25/28 -11- 1929 «Περί κωδικοποιήσεως των περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών κειμένων διατάξεων» όπως αυτό συμπληρώθηκε με τον Α.Ν. 1959/1939 «Περί συμπληρώσεως των περί κατασκευής και συντηρήσεως των δημοσίων οδών κειμένων».

β) Για την εθνική οδό Λαμίας – Καρπενησίου- Αγρινίου (38) έχει ήδη εκδοθεί η με αρ. ΔΜΕΟ/ε/0/464 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ 273/Δ/2006) σύμφωνα με την οποία το τμήμα από ΧΘ 67+900 έως ΧΘ 73+400 με αφετηρία μέτρησης τη Λαμία έχει μετατραπεί από εθνική οδός σε δημοτική.

Μετά την κατασκευή της νότιας παράκαμψης της πόλης Καρπενησίου εκτράπηκε σημαντικό μέρος της κυκλοφορίας των οχημάτων, το οποίο πλέον δεν διέρχεται από το κέντρο της πόλης. Χρησιμοποιείται δηλαδή ήδη ο νότια περιφερειακή οδός ως εθνική οδός.

γ) Τμήμα της εθνικής οδού βρίσκεται εντός του αστικού ιστού. Συγκεκριμένα η οδός Γεωργίου Γεννηματά, Ζηνοπούλου, Εθνικής Αντιστάσεως καθώς και τμήμα της οδού Αποδήμων Ευρυτάνων αποτελούν την εθνική οδό. Στις οδούς αυτές ήδη ο Δήμος Καρπενησίου έχει εκτελέσει έργα υποδομής αλλά και αναπλάσεως ενώ αναμένεται σύντομα να εκτελέσει ακόμη ένα έργο αναπλάσεως (βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησης προσφορών). Επομένως ο Δήμος Καρπενησίου έχει ήδη αναλάβει τη συντήρηση του δικτύου αυτού με έργα οδοποιίας, πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού.

δ)Σύμφωνα με τον πίνακα 7.1.1. του ΓΠΣ Καρπενησίου (ΦΕΚ 50/ΑΑΠ/2011) η Παράκαμψη του Καρπενησίου λειτουργεί ως τμήμα της Ε.Ο. (38) «Λαμία Καρπενήσι- Αγρίνιο»

ε)Με τον προτεινόμενο από την περιφέρεια αποχαρακτηρισμό της οδού από εθνική σε δημοτική δεν θα υπάρξουν δυσμενείς επιπτώσεις στις όμορες ιδιοκτησίες που βρίσκονται είτε εντός είτε εκτός της πόλης Καρπενησίου. Αντιθέτως στο εκτός σχεδίου τμήμα(δηλαδή από ανατολικό κόμβο έως την οδό Γ. Γεννηματά) θα υπάρξουν ευνοϊκότεροι όροι δόμησης.

στ)Για το ίδιο θέμα, δηλαδή τον αποχαρακτηρισμό του συγκεκριμένου τμήματος της Ε.Ο.38 και την μετατροπή του σε δημοτική οδό έχει ήδη ληφθεί η με αρ. 11/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου.