Χρόνιο ζήτημα αποτελεί στο Δήμο Αγράφων το θέμα με τα ανεπιτήρητα ζώα, τα οποία προξενούν σημαντικά προβλήματα, τόσο στα διερχόμενα αυτοκίνητα, όσο και στις ιδιωτικές περιουσίες των πολιτών του εν λόγω Δήμου. Ο Δήμος με την πρόσληψη του νέου κτηνιάτρου πρόκειται να δώσει λύση στο θέμα αυτό, όμως υπάρχουν και πολίτες γειτονικών περιοχών που δε συμμορφώνονται στους νόμους.

Ειδικότερα, με έγγραφο του Δασαρχείου Καρπενησίου σύμφωνα με το οποίο κοινοποιήθηκε στον Δήμο αναφορά του αρμόδιου δασοφύλακα της περιοχής της ΤΚ Νέου Αργυρίου βάσει της οποίας στις 15 Σεπτεμβρίου 2022 εντοπίστηκαν 13 βοειδή που ανήκουν στον Σ.Χ, κάτοικο Αυλακίου Αιτωλοακαρνανίας να περιφέρονται εντός της κοινότητας και πως παρά τις συνεχείς συστάσεις του δασοφύλακα εξακολουθεί να μη συμμορφώνεται και να προκαλεί την αγανάκτηση των κατοίκων της περιοχής. Σύμφωνα με το νόμο 4056/2012 ο Δήμος είναι αρμόδιος (άρθρο 17) «για την περισυλλογή, μεταφορά, φύλαξη, διατροφή και διατήρηση των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων» και απαγορεύεται η ύπαρξη ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων γεγονός που επιφέρει διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

Το γεγονός ότι η διαδικασία ανάθεσης σε ιδιώτη του Προγράμματος Διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (αιγοπρόβατα , βοοειδή) δεν έφερε αποτέλεσμα αφού δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος για υποβολή προσφοράς και κατά συνέπεια στην παρούσα κατάσταση είναι αδύνατον ο Δήμος να αντιμετωπίσει άμεσα τα ζητήματα των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων. Επειδή δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία στο Δήμο, ο Δήμος Αγράφων προβαίνει στον ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να προβεί στις νόμιμες ενέργειες. Η παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας δίνεται στον δικηγόρο Λάρισας κ. Παπαθεοδώρου Θεόδωρο, προκειμένου να συντάξει για λογαριασμό του Δήμου Αγράφων, εξώδικη δήλωση, διαμαρτυρία, πρόσκληση κλπ, κατά του ως άνω κτηνοτρόφου Σ.Χ ,κάτοικο Αυλακίου Αιτωλοακαρνανίας, και να τον καλέσει να συμμορφωθεί σύμφωνα με όσα προβλέπει και επιτάσσει η ισχύουσα νομοθεσία, ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Η αμοιβή του δικηγόρου θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2022. Ως δικαστικός επιμελητής για την επίδοση του εξωδίκου, ορίζεται ο Νικόλαος Γερνάς διορισμένος στο Πρωτοδικείο Ευρυτανίας.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ Κίτσιος Γεώργιος, Μάκκας Αποστόλης και Κουτσιούμπα Ευαγγελία ψήφισαν υπέρ της εισήγησης με την παρατήρηση να προτιμώνται για τον χειρισμό των δικαστικών υποθέσεων του Δήμου δικηγόροι από τον Δικηγορικό Σύλλογο Καρπενησίου.