Στον ορισμό των εκπροσώπων του Δήμου Αγράφων για τη συμμετοχή τους  στο Διοικητικό συμβούλιο του Κέντρου Πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε Ευρυτανίας «ΑΛΚΥΟΝΗ», καθώς και για το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων προχώρησε ο Δήμος Αγράφων σύμφωνα με την από 31/10/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων. Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας «ΑΛΚΥΟΝΗ», όπως ονομάζεται σήμερα,  λειτουργεί  από το έτος 2006 στην πόλη του Καρπενησίου, υπό τη μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.Αποτελείται από Διοικητικό Συμβούλιο, μέλη της οποίας είναι η Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλοι ευαισθητοποιημένοι φορείς του Νομού. Υποστηρίζεται επιστημονικά από τον ΟΚΑΝΑ καθώς αποτελεί ένα από τα 75 Κέντρα που έχουν ιδρυθεί με πρωτοβουλία του ΟΚΑΝΑ από το1996 στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, τα μέλη της αστικής εταιρείας που συμμετέχουν σε αυτήν την προσπάθεια είναι: H Ιερά Μητρόπολη Καρπενησίου,  η Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας, ο Δήμος Καρπενησίου, ο Δήμος Αγράφων, η Πανευρυτανική Ένωση και Περιφερειακή Ένωση Δήμων Στερεάς Ελλάδος. Για το λόγο αυτό οΔήμος Αγράφων ως εκπροσώπους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε Ευρυτανίας «ΑΛΚΥΟΝΗ», ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Παναγιώτη Γκορόγια ως τακτικό μέλος με αναπληρώτρια την Αντιδήμαρχο κα Χρυσούλα Σουλιώτη. Επίσης, ο εν λόγω Δήμος όρισε ως Πολιτικό Εκπρόσωπο του Δήμου Αγράφων στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας του Π.Ο.Υ.(WHO Hellenic Healthy Cities Network) την αρμόδια Αντιδήμαρχο σε θέματα Υγείας, Κοινωνικής Πολιτικής, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας κ. Σουλιώτη Χρυσούλα και Συντονιστή του Προγράμματος την υπάλληλο – Νοσηλεύτρια – του Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι ΔΕ Βίνιανης”  την κ. Ειρήνη Γεωργίου.