Σεμινάριο από το ΚΠΕ Καρπενησίου

Το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (ΚΕΠΕΑ) Καρπενησίου, στο πλαίσιο της πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», διοργανώνει σεμινάριο με θέμα: “Άγρια Πανίδα σε κίνδυνο”».

To θεωρητικό μέρος του σεμιναρίου θα γίνει εξ αποστάσεως την Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2021 (ώρα 18:30) και την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021 (ώρα 18:30) και προαιρετικά-συμπληρωματικά, βιωματικό μέρος δια ζώσης στο Κ.Ε.ΠΕ.Α. Καρπενησίου θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 27 και 28 Νοεμβρίου 2021 στο πλαίσιο του Εθνικού Θεματικού Δικτύου (Ε.Θ.Δ.) ‘’Άγρια Πανίδα σε κίνδυνο’’.

Το σεμινάριο του Ε.Θ.Δ. για την Άγρια Πανίδα θα προσεγγίσει ζητήματα που αφορούν στα μέχρι τώρα αποτελέσματα του καθεστώτος προστασίας, τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα στη διατήρηση και τις μελλοντικές προκλήσεις, με σκοπό οι εκπαιδευτικοί να ενδυναμωθούν και να αξιοποιήσουν την επιμόρφωση σε ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα καθώς και στα εργαστήρια δεξιοτήτων.

Θέματα που θα αναπτυχθούν είναι τα εξής: Η πανίδα της Ελλάδας -ποικιλότητα και κατάσταση διατήρησης, καθεστώς προστασίας για την αρκούδα και τον λύκο, ορνιθοπανίδα σε κίνδυνο, κίνδυνοι και μέλλον της Ελληνικής ερπετοπανίδας, εντομοπανίδα και η σημασία της, αναπτύσσοντας δεξιότητες σε ένα πρόγραμμα της Άγριας πανίδα. Δια ζώσης θα αναπτυχθούν τα θέματα: Στα ίχνη της άγριας πανίδας στα μονοπάτια της Νότιας Πίνδου, πρόγραμμα για την άγρια πανίδα στο σχολείο, παρατηρώντας την ορνιθοπανίδα στο δάσος.

Το πρόγραμμα απευθύνεται με τη παρακάτω προτεραιότητα, σε Εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης: Σε μέλη των Παιδαγωγικών Ομάδων των συνεργαζόμενων ΚΠΕ, στα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής και της Παιδαγωγικής Ομάδας του Ε.Θ.Δ. και στους Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/Σχολικών Δραστηριοτήτων των συνεργαζομένων Διευθύνσεων, σε Μέλη του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Περ/κης Εκπ/σης «Άγρια Πανίδα σε κίνδυνο». Επίσης σε Εκπαιδευτικούς όλης της χώρας, που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο Ε.Θ.Δ. αλλά και σε όσους επιθυμούν να εφαρμόσουν στα εργαστήρια δεξιοτήτων την επικαιροποιημένη γνώση και την επιστημονική προσέγγιση στο θέμα.