Άλλαξαν όνομα τρεις τοπικές κοινότητες του Δήμου Καρπενησίου

3637

Ο Σύλλογος Ευρυτάνων “ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑ” με την από 10-4-2018 επιστολή του, αιτήθηκε από το Δήμο Καρπενησίου την λήψη της σχετικής απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου για την “Μετονομασία οικισμών Στουρνάρας, Κοντού και Βυθίσματος σε Δολιανά, Κοντίβα και Σέλος αντίστοιχα”.

Η επιστολή του Συλλόγου απευθυνόμενη στον τον Δήμαρχο Καρπενησίου, κ. Σουλιώτη, αναφέρει τα εξής :

” Κύριε Δήμαρχε,

Επειδή πιστεύουμε ότι το επίσημο όνομα των χωριών μας πρέπει να είναι το ίδιο και με αυτό με το οποίο τα “ξέρει” ο κόσμος, ζητούμε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες, Κοντίβα και Σέλος αντίστοιχα, ονόματα με τα οποία τα ξέρουν οι κάτοικοι και ήταν τα ονόματα τους μέχρι το 1930 περίπου οπότε και άλλαξαν.

Ζητούμε την μετονομασία τους για δυο (προφανείς) λόγους:

1) Τα ονόματα που τους δόθηκαν δεν έγιναν αποδεκτά από την τοπική Κοινωνία και στον προφορικό της λόγο κράτησε τα προηγούμενα ονόματα.

2) Δεν συντρέχουν τώρα οι λόγοι τους οποίους επικαλέσθηκαν τότε για αυτές τις μετονομασίες.

Το θέμα της μετονομασίας των παραπάνω οικισμών είχε απασχολήσει και τον Δήμο Δομνίστας το 2017 και παρά την σχετική απόφαση του Δ.Σ δεν ολοκληρώθηκε η σχετική διαδικασία στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Επίσης, επισυνάπτουμε τις σχετικές αναφορές των προέδρων των τοπικών Κοινοτήτων Ροσκάς και Ψιανών προς τον Δήμο Δομνίστας για το ίδιο θέμα, όπως δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό “Χωριάτικοι Αντίλαλοι” τεύχος 120 Μάρτιος 2008.

Κύριε Δήμαρχε,

Πιστεύουμε ότι θα συμμερισθείτε τις απόψεις μας και θα εισάγετε το παραπάνω θέμα στο δημοτικό συμβούλιο για την λήψη σχετικής απόφασης αλλά και στο αρμόδιο Υπουργείο για την υλοποίηση της.”

Το Δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του το νόμο, την επιστολή του Συλλόγου Ευρυτάνων “Η ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑ”, το πρακτικό του Πολιτιστικού Συλλόγου Δολιανιτών “ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ -ΠΑΝΤΑ ΒΡΕΧΕΙ”, το τεύχος.120 Μάρτιος 2008 περιοδικό ΧΩΡΙΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ, καθώς και τις από 26-4-2018 βεβαιώσεις των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων Ροσκάς και Ψιανών και μετά την διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, ομόφωνα αποφάσισε τη μετονομασία ως εξής:

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΟΣΚΑΣ

α) Από “Στουρνάρα” σε “Δολιανά και

β) Από ” Κοντός” σε “Κοντίβα”

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΨΙΑΝΩΝ

Από “Βύθισμα” σε “Σέλος”

Όπως αυτοί προϋπήρχαν και παλαιότερα .