Άμεση η αποκατάσταση της δολιοφθοράς στα Άγραφα

0
5328

9.000 ευρώ θα στοιχίσει στο Δήμο η ζημιά στον αγωγό ύδρευσης στο Ραπτόπουλο

Όπως είχε αναφέρει σε ρεπορτάζ προηγούμενου φύλλου ο Ευρυτανικός Παλμός, στις 09-07-2017 στην τοποθεσία ΔΙΠΟΤΑΜΑ της Τοπικής Κοινότητας Πρασιάς Δήμου Αγράφων, όπου υπάρχει η υδρομάστευση του υδραγωγείου για τον οικισμό του τοπικού διαμερίσματος Ραπτοπούλου, άγνωστος ή άγνωστοι κατέστρεψαν τον αγωγό ύδρευσης διαμέτρου Φ 63 σε μήκος 500 μέτρων. Η καταστροφή του αγωγού έγινε με τη χρήση αλυσοπρίονου σε 150 περίπου σημεία του προαναφερθέντος τμήματος αγωγού.

Ο Δήμος Αγράφων, μετά και τη διαπίστωση των βλαβών από την Τεχνική Υπηρεσία του, με το αριθμ.πρωτ.5515/10-07-2017 έγγραφό του προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ευρυτανίας έγινε καταγγελία – δήλωση διαμαρτυρίας για την ως άνω περιγραφόμενη δολιοφθορά και ζητήθηκε η έκδοση εισαγγελικής παραγγελίας προκειμένου να διενεργηθεί έρευνα και αυτοψία από τους αρμόδιους φορείς – υπηρεσίες.

Έπειτα προχώρησε στην απόφαση για την απ’ ευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση δολιοφθοράς δικτύου ύδρευσης στη θέση Διπόταμα Τ.Κ. Πρασιάς Δ.Ε. Ασπροποτάμου» με τη διαδικασία του εξαιρετικά επείγοντος που αιτιολογείται δεόντως γιατί:

1. Οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη του Δήμου, αφού οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα.

2. Κρίνεται κατεπείγουσα η εκτέλεση του έργου λόγω ότι : α) ο Δήμος δεν καθίσταται δυνατό να επέμβει με ιδία μέσα για την επισκευή της δολιοφθοράς που συντελέστηκε, λόγω ελλείψεως προσωπικού, β) εν μέσω θερινής περιόδου υπάρχουν αυξημένες ανάγκες σε νερό για τους κατοίκους της Τοπικής Κοινότητας Ραπτοπούλου δεδομένου ότι οι κάτοικοι αυξάνονται με την προσέλευση και ετεροδημοτών.

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Για το λόγο αυτό συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία η κάτωθι τεχνική περιγραφή ως εξής:

Η μελέτη αφορά στην αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης 1000,00 μέτρων περίπου στη θέση Διπόταμα της Τ.Κ. Πρασιάς του Δήμου Αγράφων. Περιλαμβάνει την τοποθέτηση σωλήνων μήκους 1000μ. από PVC τρίτης γενιάς διαστάσεων Φ40 και Φ63 και πίεσης 16 ατμ., ώστε να εμπλουτιστεί το νερό υπάρχουσας δεξαμενής .Για την τοποθέτηση του αγωγού θα γίνει εκσκαφή 0,90 x 0,50. Κατά την εγκατάσταση του αναδόχου θα δοθούν οι αναγκαίες οδηγίες από τον επιβλέποντα. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του Δήμου. Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 9.101,60 € μαζί με το ΦΠΑ.