Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020 έως 10 Ιουλίου 2020 στο 68ο χλμ. της Ε.Ο 38 Λαμίας – Καρπενησίου και συγκεκριμένα μπροστά από το ξενοδοχείο «ΟΝΕΙΡΟΠΕΤΡΑ», λόγω εργασιών εγκατάστασης δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών από την Cosmote. Η διέλευση των οχημάτων θα πραγματοποιείται στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας, εναλλάξ και αναλόγως του ρεύματος πραγματοποίησης εργασιών και με μέγιστο όριο ταχύτητας τα 40χ/ω. Οι εργασίες θα εκτελούνται κατά τη διάρκεια της ημέρας από τις 7:30 έως τις 20:00. Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται να συντηρεί και να τοποθετεί καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, καθώς και να λαμβάνει γενικότερα κάθε απαιτούμενο μέτρο με σκοπό την ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων. Σε περίπτωση που απαιτηθεί παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης των εργασιών η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να ενημερώσει έγκαιρα τους συναρμόδιους φορείς.