Έκτακτες εισφορές με σκοπό την αγορά διασωστικού αυτοκινήτου κατέβαλαν και φέτος, μέλη του σωματείου μας που ζουν στην Αμερική, οι οποίοι είναι βασικοί υποστηρικτές του έργου της ομάδας του Ελληνικού Διασωστικού Σώματος Ευρυτανίας.

  Συγκεκριμένα μέλη του συλλόγου Θυγατέρες της Ευρυτανίας «DAUGTHERS OF EVRYTANIA» που είναι και τακτικά μέλη του σωματείου μας, κατέβαλαν μέσω του αντιπροσώπου τους στην Ελλάδα την κ. Σουλιώτη Χρύσα, έκτακτες εισφορές ύψους 3.208,80€

 Τα χρήματα κατατέθηκαν στο λογαριασμό του σωματείου που έχει ανοιχθεί στην Εθνική τράπεζα Καρπενησίου με σκοπό την αγορά διασωστικού αυτοκινήτου 4Χ4. Για τον παραπάνω σκοπό υπάρχει επίσης βοήθεια και υποστήριξη από τα μέλη του συλλόγου της νεολαίας των Ευρυτάνων της Αμερικής “VELOUCHI YOUTH” ,το «Evrytanian Association of America VELOUCHI”, και από το EVRYTANIAN FOUNDATION του συλλόγου VELOUCHI.

  Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του σωματείου θέλουν να ευχαριστήσουν όλα τα μέλη πού καταβάλουν έκτακτες εισφορές για τον παραπάνω σκοπό, αλλά και για την εμπιστοσύνη που δείχνουν στο έργο και τη κοινωνική δράση του σωματείου.


Φωτο αρχείου από παλαιότερη συνάντηση για την ενίσχυση του Διασωστικού Σώματος Ευρυτανίας