Την έκτακτη μίσθωση μηχανήματος αποφάσισε ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Αλέξης Καρδαμπίκης για τον καθαρισμό των δρόμων στην Δ.Ε. Φραγκίστας. Η κακοκαιρία «Ιανός», που έπληξε τη δυτική Ελλάδα, αλλά και την Ευρυτανία προξένησε πολλά προβλήματα στο Δήμο Αγράφων. Πολλές ήταν και οι καταπτώσεις βράχων και κατολισθήσεων στους δρόμους της Φραγκίστας, κρίνοντας απαραίτητο τον άμεσο καθαρισμό τους για την καλύτερη και ασφαλέστερη διέλευση των οχημάτων. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης αυτής ανέρχεται στο ποσό των 20.832 ευρώ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό Εξόδων του οικονομικού έτους 2020.