Έναρξη της περιόδου διενέργειας και κοινοποίησης ετήσιας απογραφής ζωικού κεφαλαίου των εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και χοίρων

0
11354
  • Ανακοινώνεται η έναρξη της περιόδου διενέργειας και κοινοποίησης ετήσιας απογραφής ζωικού κεφαλαίου των εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και χοίρων, η οποία αποτελεί υποχρέωση του κάθε κατόχου αιγοπροβάτων και χοίρων της επικράτειας. Η εν λόγω υποχρέωση αφορά όλους τους αιγοπροβατοτρόφους και χοιροτρόφους που δεν έχουν υποβάλλει αίτηση διακοπής της λειτουργίας της εκμετάλλευσής τους,συμπεριλαμβανομένων και αυτών που μπορεί, συγκυριακά ή μη, να μην κατέχουν ζωικό κεφάλαιο κατά την περίοδο της ετήσιας απογραφής, ωστόσο δεν έχουν διακόψει, με αίτηση τους, τη λειτουργία της εκμετάλλευσής τους. Σε ό,τι αφορά τα αιγοπρόβατα, η απογραφή και η κοινοποίησή της διενεργείται το διάστημα από 1η Νοεμβρίου έως και 15η Δεκεμβρίου 2019 . Σε ότι αφορά τους χοίρους, η απογραφή διενεργείται εντός του μηνός Δεκεμβρίου και η κοινοποίησή της στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή εκτελείται εντός προθεσμίας 30 ημερών από τη διενέργειά της.
  • Η κοινοποίηση της ετήσιας απογραφής του ζωικού κεφαλαίου της κάθεεκμετάλλευσης αιγοπροβάτων και της κάθε εκμετάλλευσης χοίρων είναι δυνατό ναδιενεργηθεί (α) είτε με την προσέλευση του κάθε κατόχου ή του νομίμωςεξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του στην οικία κτηνιατρική αρχή με παράλληληπροσκόμιση των Μητρώων Εκμετάλλευσης Αιγοπροβάτων (παλαιού κα νέου), (β)είτε με τη χρήση των αντίστοιχων ψηφιακών υπηρεσιών (http://e-services.minagric.gr) που έχουν τεθεί σε λειτουργία και θα ενεργοποιηθούν από 1η Νοεμβρίου (αιγοπρόβατα) και από 1η Δεκεμβρίου (χοίροι), χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του αιγοπροβατοτρόφου/χοιροτρόφου στις υπηρεσίες. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 22370 80260 και 22370 80248